Alicia Alegret: “L’aposta pel vehicle elèctric i pel transport públic eficient i de qualitat a Reus s’afegeixen a les actuacions smart”

Impuls al vehicle elèctric a Reus: el 2014, aparcar i recarregar als pàrquings municipals és gratuït. La ciutat fa un pas endavant i incorpora els serveis al vehicle elèctric a tots els aparcaments municipals: s’han instal·lat nou estacions de recàrrega, a tots els pàrquings de la xarxa i en dos punts de superfície cèntrics com la plaça de la Llibertat i la zona d’estacionament de la Riera Miró. Aquest pla de desplegament del cotxe elèctric s’engega coincidint amb el 25è aniversari d’AMERSAM i enguany tots els vehicles elèctrics podran aparcar i recarregar de manera gratuïta als pàrquings. Ver más

 Alicia Alegret: “L’aposta municipal de Reus per al vehicle elèctric s’afegeix a la llista de d’actuacions smart: la concepció smart city s’emmarca en l’adopció de mesures basades en la tecnologia per millorar la qualitat de vida de la ciutadania; les ciutats intel·ligents són ciutats més habitables i sostenibles, gràcies a l’aplicació de solucions innovadores per a una gestió més eficient i de qualitat dels serveis. La mobilitat i el transport són dos dels àmbits on s’ha començat a aplicar a nivell mundial”

Moment de la presentació de la campanya municipal de suport al vehicle elèctric de Reus

L’any passat algunes de les accions posades en marxa a Reus van incidir en l’àmbit del transport, amb el nou servei de bus a demanda, primer a Mas Carpa i, des del mes de setembre, a la zona educativa de l’Escola d’Idiomes. Enguany AMERSAM posa l’èmfasi en l’àmbit de la mobilitat privada, la gestió de l’aparcament a la via pública i el desplegament del vehicle elèctric.

Aparcar i recàrregar cotxes elèctrics als pàrquings municipals de Reus és gratuït durant 2014

Aparcar i recàrregar cotxes elèctrics als pàrquings municipals de Reus és gratuït durant 2014

L’empresa municipal Reus Transport tanbé ha estrenat web aquesta setmana: una nova pàgina amb un disseny adaptable a tots els dipositius que millora la navegació i s’adapta a l’usuari, amb un accés més ràpid a tots els continguts. Reustransport.cat incorpora una nova secció que facilita la descarrèga d’informació de la guia de transport, de les línies, les parades i els horaris.

www.reustransport.cat

www.reustransport.cat

La nova pàgina té un disseny adaptable a tots els dispositius –ordinadors, tauletes i telèfons mòbils– i ofereix un accés directe des de la pàgina principal i a temps real dels horaris i les línies, així com una visualització ràpida de les incidències que afecten el servei. La web dóna més notorietat a l’usuari i compta amb una nova secció –que s’anomena Imprimir– que facilita l’accés i la descàrrega de tota la informació referent al servei.

Alicia Alegret: “La iluminación LED permite ahorrar más de 20.000 euros al año en dos parquings de Reus”

La iluminación LED permite ahorrar más de 20.000 euros al año en los párquings Llibertat y Baluard de Reus.

Este 2014, la empresa municipal AMERSAM actua de forma progresiva en el cambio de la iluminación de los aparcamientos en los que el consumo eléctrico es mayor: ya se han instalado nuevas luminarias con sistema LED en los aparcamientos Llibertat y Baluard, lo que permitirá un ahorro de 21.000 euros anuales en la factura de la luz.

Aquest 2014 l’empresa municipal AMERSAM actua de manera progressiva en el canvi de la il·luminació dels aparcaments on el consum elèctric és més gran: ja s’han instal·lat noves luminàries amb sistema LED als aparcaments Llibertat i Baluard, el que permetrà un estalvi de 21.000 euros anuals en la factura de la llum. En total, se han cambiado 800 luminarias de fluorescencia convencional por nuevas lámparas con tecnologia LED.

parquings

Desde el ayuntamiento trabajamos desde hace tiempo en la implantación de un sistema energético sostenible y eficiente en las instalaciones de la red municipal de aparcamientos y en los mercados. La concejal de Promoción Económica de Reus, Alicia Alegret considera “necesaria esta mejora para el ahorro energético, pero también para hacer más eficiente la instalación lumínica y la consecuente sensación de seguridad para la mobilidad que añade dentro de los aparcamientos”

El próximo párquing en el que se realizarán dichas mejoras en la iluminación es el de la Pastoreta