Alicia Alegret: “Ara més que mai, volem donar a conèixer les avantatges que Reus ofereix a les empreses espanyoles que vulguin créixer i invertir aquí”

L’Àrea de Promoció Econòmica de la ciutat de Reus ha fet un pas més en
la projecció empresarial establint sinèrgies amb la Confederació
d’Empresaris d’Aragó (CREA). L’objectiu d’aquestes trobades, gràcies al
conveni signat amb la CEPTA de Tarragona, és el de potenciar i
promocionar la ciutat de Reus per generar nova activitat econòmica i
atraure l’arribada de noves empreses. La capital del Baix Camp vol
posicionar-se com a ciutat de referència de la zona Sud de Catalunya.

Visita d'Alicia Alegret, acompanyada del President de CEPTA Tarragona, Antoni Belmonte, a la Confederación de Empresarios de Aragó

Visita d’Alicia Alegret, acompanyada del President de CEPTA Tarragona, Antoni Belmonte, a la Confederación de Empresarios de Aragón

Durant la reunió mantinguda aquesta mateixa setmana, la tinenta d’alcalde
i regidora de Promoció Econòmica, Alicia Alegret ha insistit en el potencial
de la ciutat i de les infraestructures de què disposa així com les
connexions amb altres punts estratègics a nivell econòmic com són el Port
de Tarragona o el mateix Aeroport. “L’objectiu que perseguim és presentar
la ciutat com una localització ideal per a la implantació de noves empreses
gràcies a l’excel·lent connectivitat. A més, la disponibilitat del sòl permet
desenvolupar qualsevol activitat econòmica”, ha dit Alegret.
Seguint la línia iniciada a Burgos fa uns mesos, l’Àrea de Promoció
Econòmica i REDESSA garanteixen també l’acompanyament a l’empresari
en tot el procés d’implantació a la ciutat així com de l’existència
d’equipaments de primer nivell en matèria congressual i de fires.
Alegret ha insistit un cop més en el model econòmic de la zona fent
especial èmfasi els equipaments sanitaris, assistencials, de noves
tecnologies així com els dedicats a les noves tecnologies, salut, comerç i
turisme. A més, la tinenta d’alcalde ha dit que l’oferta gastronòmica i lúdica
existent a pocs quilòmetres del Parc Tecnològic Tenoparc permeten
conjugar perfectament l’activitat empresarial amb la del turisme familiar.
De la seva banda, els representats de CREA, amb la presència de seu
director general, Salvador Cored, s’han compromès a facilitar aquest gruix
d’informació a les diferents organitzacions territorials i empreses
associades. Així mateix, des de CREA s’ha valorat “molt positivament” la
trobada amb els representants municipals i han assegurat que es facilitarà
la informació a qualsevol empresa interessada a implantar-se a la
Catalunya Sud.
L’àrea de Promoció Econòmica, conjuntament amb la Cepta, seguirà
treballant de cara als propers mesos amb noves ciutats del conjunt de
l’Estat per presentar Reus com un dels espais més idonis per créixer i
desenvolupar noves activitats empresarials. Un exemple de bon estat i
potencial del Tecnoparc és la recent implantació del projecte Start-up
Catalònia amb la finalitat d’ajudar nous empresaris a accelerar i
desenvolupar nous projectes empresarials.

Alicia Alegret: “La buena gestión municipal en Reus nos permite congelar impuestos y tasas en 2015″

El Gobierno de Reus no aumentará la presión fiscal a la ciudadanía y a las empresas de la ciudad durante 2015. La congelación de los impuestos y las tasas municipales se plantea en la línea de la previsión de incremento zero del Índice de Precios al Consumo (IPC) al terminar el año.

Por tercer año consecutivo, se congelan de forma efectiva los impuestos que pagan la mayoría de reusenses: IBI, impuesto de circulación, etc.

Por primera vez este mandato, se pueden congelar las tasas, aún garantizando el equilibrio entre ingreso y gasto, y manteniendo las tasas al coste real y efectivo de los servicios.

En palabras de la primera teniente de alcalde de Reus, Alicia Alegret: “la rebaja de la presión fiscal es un compromiso del Gobierno de Reus que hace realidad gracias a la política de contención del gasto, a la planificación estratégica y al rigor en la buena gestión. Nuestra política fiscal se enmarca en las prioridades del gobierno municipal de impulsar la actividad económica y de atención a las personas, aquellas que más padecen las consecuencias de la crisis”.

El Gobierno de Reus también ha avanzado que las tarifas de agua quedarán también congeladas. El año pasado se pudieron rebajar las tarifas y este año mantener la rebaja gracias a la mejora de los resultados económicos de Aigües de Reus, gracias al plan de ajuste contundente y servero y a la racionalización del gasto que se ha aplicado.

Novedades en las ordenanzas:

IBI

 • Se rebaja un 10% el tipo impositivo general. Esta rebaja no tendrá efectos directs en la ciudadanía pues el IBI quedará congelado el año próximo porque con la rebaja se compensa el incremento del 10% de la base del cadastro fijada por el Gobierno de España.
 • Se aprueba una bonificación del 25% del IBI para aquellos contribuyentes que acrediten unos ingresos inferiores a 1,3 veces el salario mínimo interprofesional (menos de 12.000 euros anuales). Esta medida beneficiará a unas 1.000 familias.

Plusvalía

         •  Se introduce —directamente en el expediente de ordenanzas— la exención del impuesto por dación en pago y las ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. Este año, el Ayuntamiento ya ha compensado este impuesto, pero a través de una subvención posterior.
Tasa de basura

               Dejarán de tributar los aparcamientos de casas unifamiliares de un máximo de tres plazas. Es decir, los propietarios pagarán sólo la tasa de basura de la vivienda. Si el aparcamiento tiene más de tres plazas se continuará pagando dos tasas, una por la vivienda y la otra por el parking. Se resuelve el agravio que comporta que los propietarios de viviendas unifamiliares tengan que pagar dos recibos: uno por la vivienda y el otro por el aparcamiento.
Impulso económico

              Se modifica el prorrateo de las altas y bajas de dos ordenanzas: el Precio público de recogida de residuos comercial e industriales, y la Tasa de aprovechamiento del suelo, solo y *subsol públicos. El prorrateo, que hasta ahora se hacía de manera semestral, se hará el año que viene de manera trimestral. Se minimiza así la posibilidad que los propietarios de actividades económicas paguen por servicios que no utilizan antes de abrir la actividad o después de haberla dado de baja.
Pago avanzado de los tributos
  

              Como medida general, el año que viene se mantiene la apuesta por el pago avanzado de los tributos, una medida de éxito propia del gobierno de Reus y que ahora también aplican otros ayuntamientos. El año que viene se mantiene la bonificación en el 4%.

El Gobierno de Reus empezó a aplicar la medida el 2012, con una bonificación del 3%. Entonces se acogieron 2.748 contribuyentes. El 2013, la bonificación se incrementó al 4%, y se acogieron 5.257 contribuyentes. este 2014, con una bonificación del 4%, se han acogido 6.770 contribuyentes.

Sebastià Domènech: “Aigües de Reus destina 268.000 euros a la gestió i manteniment del clavegueram”

280 quilìometres de canonades de diversos diàmetres i materials, 6.160 pous de registre i 7.310 embornals. Aquestes són algunes de les magnituds de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Reus, el manteniment constant de la qual requereix, anualment, una despesa que s’aproxima als 300 mil euros (al marge de les noves inversions en sanejament). Tan sols el 2013, Aigües de Reus es va encarregar de la inspecció i neteja de 67.000 metres lineals de la xarxa de clavegueram.

Tal i com explica el president d’Aigües de Reus, Sebastià Domènech: “Durant l’any 2014, es preveu que es continuï amb aquesta línia de treball. Entre els objectius que s’han establert, hi ha l’optimització de la neteja allà on estrictament sigui necessari, tot definint les rutes mes adients i incorporant importants novetats tecnològiques. Sovint perdem de vista que darrera de fets quotidians tan bàsics com obrir una aixeta o buidar la pica hi ha una feina de gestió i manteniment molt important de la qual, moltes vegades, no n’acabem de ser conscients”.

La feina d’inspecció, neteja i manteniment de la xarxa clavegueram es planifica anualment, al marge de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg dels mesos. Es tracta de garantir, d’acord amb la regulació vigent, la qualitat del servei i l’eficiència de la xarxa. Així, al llarg d’un any, i prenent com a exemple el 2013, s’inspeccionen i netegen 67.000 metres lineals del clavegueram, 265 pous de registre i un total de 21.163 embornals, a banda de la neteja un cop al mes de totes les estacions de bombament d’aigües residuals i dels punts singulars de la xarxa.

És per això que l’actual línia de treball incorpora aspectes tecnològics avançats i una nova filosofia de gestió basada en la planificació dels recursos de manera acurada, actuant segons les necessitats específiques de cada zona o de cadascun dels elements o de les inafrastructures. I és que actualment, el suport permanent de les tecnologies de la informació permet, fins i tot, fer una predicció de les freqüències i necessitats de manteniment de la xarxa, d’acord amb les dades de camp que es van recollint.

A més, per a la neteja del clavegueram s’ha dividit la ciutat en sectors i carrers i s’han identificat punts significatius i representatius, que són inspeccionats periòdicament amb una càmera amb perxa per comprovar-ne la seva evolució.

En paral·lel, i mitjançant equips robotitzats amb circuit tancat de televisió, també s’estan fent inspeccions completes dels trams mes antics de la xarxa (com són les mines i els trams de formigó de diàmetres petits), amb l’objectiu de determinar el seu estat i plantejar una proposta de substitució. Aquesta informació s’integra en un programa tecnològic, que identifica la seva metodologia de reparació i, si cal, proposa una estimació econòmica de la substitució.

Malgrat tot, el manteniment òptim de la xarxa de clavegueram requereix de la col·laboració ciutadana, que de vegades pot alertar d’incidències a la xarxa encara no localitzades. És per això que Aigües de Reus posa a disposició dels veïns els seus telèfons (977 345 843) i correu electrònic (stecnics@aiguesdereus.cat) per a qualsevol consulta o incidència que puguin detectar en la xarxa, de manera que la intervenció reparadora pugui dur-se a terme al més aviat possible.

Alicia Alegret: “En un any hem reduït l’endeutament de Reus en 32,5M€ i això ens permet ara poder fer noves inversions”

Aquest matí s’ha presentat el Pla de noves inversions de Reus per l’any 2014, una sèrie d’actuacions que responen  als objectius marcats pel principal full de ruta del Govern de Reus, que tenen a veure amb posar ordre i sanejar la situació econòmica i financera de l’Ajuntament.

Els pressupostos de 2014 ja confirmen el canvi de tendència de la situació econòmica municipal, fruit del canvi de model de gestió —basat en els principis de l’austeritat, el rigor, l’eficàcia i l’eficiència— i del compliment dels objectius de sanejament. En aquest sentit, la Primera Tinent d’Alcalde de Reus, Alicia Alegret ha afirmat que: “S’estan mantenint les previsions d’evolució del deute del Grup Ajuntament. En un any, hem reduït l’endeutament en 32,5 milions d’euros i la previsió és reduir-lo en 22,9 milions més al llarg de 2014. Reduir la ràtio d’endeutament permetrà a l’Ajuntament tornar a demanar crèdit a mig termini per finançar inversions més significatives”

Tal i com ha explicat Alegret, “No és moment de macroprojectes sinó que la nostra prioritat és sanejar l’economia i destinar els diners a millores puntuals, a actuacions de proximitat i dirigides a fer de la ciutat de Reus, una ciutat més ordenada, més neta, més cuidada i amb millors condicions en els llocs que més ho necessiten. Hem pres nota de les peticions que se’ns fan en relació a la mobilitat, a la neteja i a la millora dels espais públics i amb aquest pla d’inversions hi volem donar resposta”.

L’eficiència en la gestió es visualitza especialment en el manteniment de la pressió fiscal i en la reducció de les despeses ordinàries.

Capacitat d’invertir

El compliment dels objectius de sanejament i d’eficiència permet incrementar enguany les inversions de l’Ajuntament, que seran de 900.000 euros. D’aquests 900.000 euros, 700.000 són de fons propis municipals i els altres 200.000 provenen d’altres administracions.

Tipologia d’inversions

Inversions Ajuntament

L’atenció a les persones marca el full de ruta de l’Ajuntament. En aquest sentit, això es tradueix a prioritzar l’atenció a les persones que més pateixen les conseqüències de la crisi econòmica i a fer la ciutat més amable a través d’accions en àmbits com via pública, urbanisme o medi ambient.

La relació d’inversions de l’Ajuntament previstes pel 2014 té un pressupost de 900.000 euros i es concertra fonamentalment en tres eixos:

1. Urbanisme i Via Pública
2. Promoció i Patrimoni Cultural
3. Esports

Els projectes, més detallats, són els següents:

1. Urbanisme i Via pública

Les inversions més destacades són:

 • Conservació i millores diverses a la via pública: 190.000 euros.
 • Connexió del Mas Carpa amb la ciutat a través de l’avinguda de Tarragona: 20.000 euros.
 • Arranjament del vial de connexió entre el camp de futbol Reddis i el centre de la ciutat: 10.000 euros.
 • Adequació i creació zones verdes, parcs i enjardinaments: 56.000 euros.
 • Arranjament de la rotonda provisional de l’avinguda Països Catalans: 20.000 euros.
 • Arranjament filtracions de dos habitatges de la plaça Alegria al barri Immaculada: 10.000 euros
 • Connexió de Mas Pellicer amb Tecnoparc amb una nova zona d’esbarjo i zona esportiva: 90.000 euros
 • Adequació d’un solar d’aparcaments al barri Gaudí: 15.000 euros
 • Arranjament del Parc de la Festa per adequació als plans de seguretat: 59.000 euros.
 • Participacions obligatòries en desenvolupaments urbanístics: 82.000 euros.

2. Promoció i patrimoni cultural

 • Adequació del Palauet modernista del carrer de Sant Joan, futura seu de l’Agència de Promoció de Ciutat: 154.000.
 • Dotació programa Reus fes Goig: 40.000 euros
 • Sortida d’emergència del refugi de la plaça de la Patacada per fer-lo visitable: 52.000 euros.
 • Adequació i arranjament accessos a la Bòbila Sugranyes: 25.000 euros.

3. Esports

 • Adequació del Camp de futbol de Mas Iglesias: 12.000 euros
 • Adequació del Pavelló Olímpic pel Mundial de Patinatge: 65.000 euros

Aquestes inversions es sumen a les corresponents a les empreses municipals, que representen 6,3 milions d’euros més i que inclouen entre d’altres la remodelació de la primera planta de l’Espai Museístic del Gaudí Centre (projecte cofinançat amb Fons Feder, les obres d’adequació del cementiri,  o actuacions de millora de la xarxa d’aigua de la ciutat per valor de 350.000 euros.

 Així doncs, el volum total d’inversions del Grup Ajuntament per aquest any se situa en 7,2 milions d’euros.