Tolerància zero amb l’incivisme

La regidoria de Convivència i Immigració de l’Ajuntament de Reus amb l’objectiu de promoure la convivència i la cohesió social a la ciutat i de manera específica a les comunitats de veïns ha editat 300 exemplars d’un cartell en format còmic, dissenyat per David Jiménez i Antonio Gutiérrez.

El cartell inclou els 18 consells següents:

 • Eviteu embrutar l’espai públic
 • Eviteu els sorolls i molèsties innecessàries al veïnat
 • Recolliu els excrements de les mascotes i eviteu alimentar els animals del carrer
 • Utilitzeu el mobiliari urbà només per als usos apropiats
 • Dipositeu els residus en les papereres o contenidors adequats
 • Quan circuleu, Eviteu obstaculitzar l’espai públic
 • Respecteu els parcs i els jardins
 • Eviteu espolsar i/o estendre roba
 • Vigileu l’ús del foc
 • Eviteu enfilar-vos a les taulades
 • Porteu els animals lligats i amb morrió
 • Regueu les plantes amb precaució
 • Eviteu inundacions a casa
 • Eviteu exposar elements domèstics en lloc visible des de la via pública
 • Tingueu cura dels espais comunitaris
 • Eviteu llençar deixalles al carrer des de finestres i balcons
 • Eviteu abocar aigua bruta a la via pública
 • Eviteu embrutar les façanes dels edificis

La Campanya «Reus Conviu»
Aquest cartell s’emmarca dins de campanya «Reus Conviu», que treballa la regidoria de Convivència i Immigració de l’Ajuntament de Reus amb l’objectiu de promoure la convivència i la cohesió social a la ciutat. Una campanya de sensibilització i pedagogia que se suma a l’atenció específica i personalitzada i a la potestat sancionadora de l’Ajuntament per fer front a les actituds incíviques.

Aquesta campanya es va posar en marxa al novembre de 2012 i des de llavors fins ara s’hi han realitzat diverses actuacions que incideixen en diferents sectors de la població:

 • Les mediadores han realitzat un porta a porta per la ciutat explicant els consells per promoure la convivència. S’han repartit 32.000 quadríptics amb aquests consells.
 • En col·laboració amb l’Àrea d’Ensenyament i de Política Lingüística, «Reus, ciutat de Convivència», una activitat, que enguany ha passat a formar part de les vuitanta activitats i recursos educatius que ofereix l’Ajuntament de Reus, en què aquest curs 2013-2014 han participat 328 alumnes de sisè de primària de 9 centres educatius de la ciutat.
 • Distribució de 3.000 sotacopes als locals de restauració de la ciutat amb consells que promouen la convivència i el bon veïnatge a la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania.
 • En col·laboració amb la Guàrdia Urbana, campanya específica per a la detecció i denúncia dels propietaris de gossos que no recullen les defecacions que els animals realitzen a la via pública. La campanya ve motivada per les queixes rebudes relacionades amb els actes d’incivisme, i, en especial d’aquestes actituds d’incivisme que embruten i malmeten la imatge de la ciutat i que causa molèsties a altres usuaris de les vies i espais públics.
 • En col·laboració amb els Plans Comunitaris de Reus, es treballa la convivència als barris Sant Josep Obrer i Gaudí.
 • En col·laboració amb les associacions de veïns Pau Casals, Horts de Miró i Jardins de Reus, s’està treballant la convivència al seus barris en col·laboració amb altres regidories de l’Ajuntament.
 • Dinamització comunitària integral «Reus Sud Impuls Comunitari» als barris Fortuny, Juroca i Montserrat.
 • Actuació específica per treballar la convivència al carrer Rocamora, en col·laboració amb altres Regidories de l’Ajuntament.
 • En col·laboració amb la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, concurs de redacció «Reus Conviu» entre els alumnes de cinquè i sisè de primària de la ciutat.

Nova Ordenança de Civisme
El Govern de Reus ha aprovat recentment l’Ordenança de civisme, amb la qual es fa visible el compromís públic per la convivència i la política de tolerància zero contra els actes incívics.

L’ordenança regula aquelles conductes que poden pertorbar la convivència, amb especial atenció a les que generen més preocupació entre la ciutadania com les pintades, la venda no autoritzada, el consum de drogues i alcohol a la via pública, la circulació en bicicleta o patinet per espais no reservats, no recollir els excrements d’animals a la via pública i deixar les escombraries fora dels contenidors o en horaris no permesos.

cartell_veinal_-_11-6-2014_0

Alicia Alegret: “No poder identificar a las personas porque van con la cara tapada causa inseguridad. En Reus lo impediremos con la nueva ordenanza de civismo”

Este próximo viernes se aprobarán definitivamente en el pleno municipal las ordenanzas de vía pública y de civismo de Reus, uno de los proyectos más importantes de este mandato, impulsado por el Partido Popular desde el gobierno municipal.

El Ayuntamiento de Reus se dota de una ordenanza propia de civismo con un objetivo muy claro: TOLERANCIA CERO CONTRA EL INCIVISMO. Este ha sido uno de nuestros compromisos de mandato y el viernes aprobaremos el documento que tiene que ser la principal herramienta para cumplirlo.

La nueva ordenanza servirá para hacer frente a las situaciones que puedan afectar la convivencia con una respuesta equilibrada pero contundente basada en dos pilares: Los derechos y deberes de la ciudadanía. Es decir:

- El reconocimiento del derecho de la ciudadanía a comportarse libremente en los espacios públicos y a ser respetados en esta libertad.

- La necesidad de preservar el orden y de que todo el mundo asuma los deberes de convivencia y de respeto a la libertad, a la dignidad y a los derechos de los demás, así como al mantenimiento del espacio público en condiciones.

En relación a la regulación de la ocultación del rostro en la vía pública, la primera teniente de alcalde de Reus, Alicia Alegret, ha explicado hoy que: “En una sociedad democrática, no poder identificar las personas porque van con la cara tapada causa intranquilidad y desconfianza en el conjunto de la ciudadanía. Y en definitiva, causa inseguridad. La perturbación de la tranquilidad o del ejercicio de los derechos legítimos de terceros que puede producir la falta de identificación visual y permanente de las personas es una situación que se debe regular por parte de las administraciones públicas”

Alicia Alegret, Primera Tinent d'Alcalde de Reus

Alicia Alegret, Primera Teniente de Alcalde de Reus

En este sentido, el redactado definitivo de la ordenanza en esta materia es el siguiente:

“No está permitido, por motivos de seguridad pública y para evitar la perturbación de la tranquilidad y la convivencia, estar en la vía pública ni acceder o estar en los autobuses municipales, en las instalaciones, equipamientos o locales donde se presten servicios municipales, a las personas que lleven vestimentas de cualquier tipo y forma o accesorios que impidan o dificulten la identificación por medios visuales. Esta prohibición no regirá en el supuesto que se trate de actos festivos tradicionales o culturales que se desarrollan en la vía pública o bien obedezca al ejercicio de una determinada profesión”

El contenido de la norma es exactamente el mismo que en la aprobación definitiva. Las acciones prohibidas son exactamente las mismas. Los cambios que hemos realizado responden, por un lado, a centrar el objetivo en la garantía de la seguridad, y, por el otro, para evitar una enumeración incompleta de supuestos prohibidos y ampliarla a toda la indumentaria o accesorio que impida la identificación de las personas.

Con esta nueva ordenanza, la ciudad de Reus, da un paso adelante importantísimo para garantizar la TOLERANCIA CERO CONTRA EL INCIVISMO y para ser una ciudad más segura, más limpia y más cívica.

 

 

 

 

Dolors Compte: “cal conscienciar tothom de la importància de viure el bon veinatge diàriament”

La regidoria de Convivència i Immigració convoca la ciutadania a participar a la Festa Reus Conviu que té lloc el 14 de juny a la plaça de la Llibertat amb l’objectiu de fer visible la tasca que l’Ajuntament realitza vers la convivència ciutadana, potenciant el respecte cap a les persones i cap a l’entorn urbà. La festa s’inclou dins del programa de Festes de Sant Pere.

La regidora de Convivència i Immigració, Maria Dolors Compte, explica el motiu pel qual s’ha decidit fer aquest esdeveniment: «Volem amb una festa de la convivència al carrer, la primera que es farà a Reus, conscienciar tothom de la importància de viure el bon veinatge diàriament».

El fil conductor de la festa és el veïnatge. S’organitzaran les diferents activitats i regidories al voltant d’un «carrer de vianants» que estarà simulat a través d’una catifa col·locada al centre de la plaça. Mobiliari urbà, estands en forma de caseta, i passos zebra ajudaran a reforçar aquesta idea i concepte de carrer. L’entrada se senyalitzarà amb una estoreta marcada amb el lema «Reus Conviu».

El programa d’activitats és divers, adaptat a una tipologia de públic igualment diversa: inflables, tallers de màgia, patinatge, escacs XXL, donació de sang, circuït urbà, etc… Es preveu la presencia de dues mascotes, l’Skaty i el Campi. A les 19: 30 h hi ha prevista una classe de fitness oberta a tothom

La festa compta amb la col·laboració de la regidoria d’Esports, la regidoria de Medi Ambient, la regidoria de Formació per la Integració, la Guàrdia Urbana, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus, el Banc de Sang i Teixits, la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, i el Reus Deportiu.

Dolors Compte, regidora de Convivència i Immigració de Reus

Dolors Compte, regidora de Convivència i Immigració de Reus

«Reus Conviu»
Aquesta festa s’emmarca dins de campanya «Reus Conviu», que treballa la regidoria de Convivència i Immigració de l’Ajuntament de Reus amb l’objectiu de promoure la convivència i la cohesió social a la ciutat. Una campanya de sensibilització i pedagogia que se suma a l’atenció específica i personalitzada i a la potestat sancionadora de l’Ajuntament per fer front a les actituds incíviques.

Aquesta campanya es va posar en marxa al novembre de 2012 i des de llavors fins ara s’hi han realitzat diverses actuacions que incideixen en diferents sectors de la població:

 • Les mediadores han realitzat un porta a porta per la ciutat explicant els consells per promoure la convivència. S’han repartit 32.000 quadríptics amb aquests consells.
 • En col·laboració amb l’Àrea d’Ensenyament i de Política Lingüística, «Reus, ciutat de Convivència», una activitat, que enguany ha passat a formar part de les vuitanta activitats i recursos educatius que ofereix l’Ajuntament de Reus, en què aquest curs 2013-2014 han participat 328 alumnes de sisè de primària de 9 centres educatius de la ciutat.
 • Distribució de 3.000 sotacopes als locals de restauració de la ciutat amb consells que promouen la convivència i el bon veïnatge a la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania.
 • En col·laboració amb la Guàrdia Urbana, campanya específica per a la detecció i denúncia dels propietaris de gossos que no recullen les defecacions que els animals realitzen a la via pública. La campanya ve motivada per les queixes rebudes relacionades amb els actes d’incivisme, i, en especial d’aquestes actituds d’incivisme que embruten i malmeten la imatge de la ciutat i que causa molèsties a altres usuaris de les vies i espais públics.
 • En col·laboració amb els Plans Comunitaris de Reus, es treballa la convivència als barris Sant Josep Obrer i Gaudí.
 • En col·laboració amb les associacions de veïns Pau Casals, Horts de Miró i Jardins de Reus, s’està treballant la convivència al seus barris en col·laboració amb altres regidories de l’Ajuntament.
 • Dinamització comunitària integral «Reus Sud Impuls Comunitari» als barris Fortuny, Juroca i Montserrat.
 • Actuació específica per treballar la convivència al carrer Rocamora, en col·laboració amb altres Regidories de l’Ajuntament.
 • En col·laboració amb la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, concurs de redacció «Reus Conviu» entre els alumnes de cinquè i sisè de primària de la ciutat.

Divuit consells per promoure la convivència:
S’ha editat material divers (calendaris, cartells, etc.) amb els consells següents per tal de promoure un comportament cívic entre la ciutadania, tant a l’espai públic com a les comunitats de veïns:

 • Eviteu embrutar l’espai públic
 • Eviteu els sorolls i molèsties innecessàries al veïnat
 • Recolliu els excrements de les mascotes i eviteu alimentar els animals del carrer
 • Utilitzeu el mobiliari urbà només per als usos apropiats
 • Dipositeu els residus en les papereres o contenidors adequats
 • Quan circuleu, Eviteu obstaculitzar l’espai públic
 • Respecteu els parcs i els jardins
 • Eviteu espolsar i/o estendre roba
 • Vigileu l’ús del foc
 • Eviteu enfilar-vos a les taulades
 • Porteu els animals lligats i amb morrió
 • Regueu les plantes amb precaució
 • Eviteu inundacions a casa
 • Eviteu exposar elements domèstics en lloc visible des de la via pública
 • Tingueu cura dels espais comunitaris
 • Eviteu llençar deixalles al carrer des de finestres i balcons
 • Eviteu abocar aigua bruta a la via pública
 • Eviteu embrutar les façanes dels edificis

Nova Ordenança de Civisme
El Govern de Reus ha aprovat recentment l’Ordenança de civisme, que actualment es troba en període d’al·legacions, amb la qual es fa visible el compromís públic per la convivència i la política de tolerància zero contra els actes incívics.

L’ordenança regula aquelles conductes que poden pertorbar la convivència, amb especial atenció a les que generen més preocupació entre la ciutadania com les pintades, la venda no autoritzada, el consum de drogues i alcohol a la via pública, la circulació en bicicleta o patinet per espais no reservats, no recollir els excrements d’animals a la via pública i deixar les escombraries fora dels contenidors o en horaris no permesos.

Alicia Alegret: “Con la nueva ordenanza de civismo de Reus endurecemos las sanciones contra el incivismo y prohibimos el burka, la prostitución y el botellón en la ciudad”

El Gobierno de Reus ha presentado este viernes la propuesta de Ordenanza de Civismo, documento que pasará a votación en el pleno muncipal del viernes 28 de febrero y que después de los trámites preceptivos, podría entrar en vigor entre los meses de abril y mayo.

Se trata de un documento que prevé un endurecimiento de la sanciones contra los hechos incívicos y la regulación de determinados aspectos relacionados con la convivencia y el civismo que hasta ahora no estaban recogidos en ninguna normativa municipal. Así pues, a través de esta ordenanza el gobierno de la ciudad quiere mejorar la convivencia en la ciudad y fomentar la política de tolerancia cero contra el incivismo.

En palabras de la primera teniente de alcalde de Reus, Alicia Alegret, durante la presentación de la ordenanza: “Queremos lanzar un mensaje claro a la ciudadanía: este gobierno está actuando con contundencia con las personas incívicas. El espacio público es de todos, todos los ciudadanos tenemos el derecho a utilizarlo y a convivir y con esta nueva ordenanza, queremos garantizar que los reusenses podamos vivir en una ciudad limpia y ordenada. No respetar las normas mínimas de convivencia, de civismo y de orden público en nuestra ciudad tiene consecuencias i será castigado con más contundencia a partir de ahora”.

La ordenanza prevé:

- Sanciones leves: hasta 750 euros

- Sanciones graves: hasta 1.500 euros

- Sanciones muy graves: hasta 3.000 euros

La imposición de cada sanción no será lineal sinó que se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, la intencionalidad y la reincidencia entre otros aspectos. También se abren las puertas a poder sustituir la multa impuesta por trabajos en beneficio de la comunidad, a medida que se vaya desarrollando la normativa al respecto.

Entre las novedades o cambios más destacados de la ordenanza encontramos que se prohibe y se endurecen la saciones contra:

- El consumo o tenencia de drogas en espacios o transportes públicos.

- El consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en casos de “botellón”

- La prostitución y todo tipo de actos sexuales o obscenos en la vía pública

- Estar en la vía pública, acceder o permanecer en los autobuses municipales o las instalaciones y equipamientos locales a las personas que vistan velo integral, burka, niqab, pasamntañas o casco integral, salvo en actos festivos, tradicionales o culturales que se desarrollen en la vía pública.

- Hacer pintadas o grafitis sobre cualquier tipo de superficie o elemento del espacio protegido. Es especialmente grave si se hace sobre espacios catalogados o protegidos.

- No recoger los excrementos de los animales en la vía pública o permitir que los animales accedan en los parques infantiles.

- Dejar la basura fuera de los contenedores.

- Circulación en bicicleta o patines fuera de los lugares habilitados

- Venta ambulante no autorizada.

En palabras de la Concejal de Convivencia e Inmigración, Dolors Compte: “El incivismo perturba la convivencia, genera sensación de inseguridad y cuesta mucho dinero a la ciudadanía. Es un coste inadmisible que desde el Gobierno de Reus queremos combatir con esta ordenanza y con tres líneas de actuación: sensibilización, acción policia y sanciones para los incívicos”

Información más ampliada sobre el tema en el siguiente enlace:

http://www.reus.cat/noticia/la-nova-ordenanca-de-civisme-promou-el-dret-la-convivencia-i-la-tolerancia-zero-amb-els

LOGO PP REUS

Alicia Alegret: “La proximitat i la col·laboració policial i ciutadana estan donant els seus fruits a Reus. Els fets penals han baixat a la ciutat”

Avui, a la Junta Local de Seguretat de Reus,  s’han presentat les dades sobre seguretat ciutadana relatives a la Capital del Baix Camp durant l’any passat. Durant l’any 2013 s’han reduït en un 1% els fets penals a la ciutat. És una dada positiva per sí sola, però més encara perquè confirma una tendència a la baixa. En 4 anys, els fets penals coneguts han baixat a Reus un 5,48%. Per tot això, una de les conclusions de la Junta Local de Seguretat ha sigut que Reus és una ciutat segura.

 Tal i com ha destacat Alegret: “La col·laboració entre cossos policials a la ciutat i entre administració, entitats i ciutadania està donant els seus fruits. Aquesta col·laboració entre Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policial Nacional i Guàrdia Civil és una de les marques d’identitat de l’actuació policial a Reus i un dels motius dels bons resultats i la feina ben feta”

Un altre dels aspectes que s’han destacat a la Junta Local de Seguretat de Reus, a la qual ha assistit també el Subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra, el delegat de la Generalitat, Joaquim Nin i els principals comandaments dels cossos policials que treballen a Reus, ha estat la valoració positiva del model de proximitat policial que s’està aplicant a la ciutat i que s’ha traduït en un increment del 30% de les patrulles a peu a la ciutat, en un augment del 73,98% de les actuacions en matèria de civisme, entre d’altres dades. Pel que fa a les accions que més s’han destacat, en el marc de la proximitat, en paraules de la regidora: “La posada en marxa de les Comissaries Externes de Proximitat, com a punts de recollida de denúncies i d’informació en diferents zones de la ciutat per facilitar el contacte de les institucions policials amb la ciutadania o l’atribució de noves funcions a la Unitat Especial d’Intervenció Ràpida per donar suport al servei ordinari de les patrulles a peu. La proximitat policial és una forma de treballar que estem aplicant a tota l’estructura i unitats, i que es tradueix en més policia al carrer, fet que la ciutadania també percep”. Per la seva banda, el Subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra, ha destacat també la “col·laboració entre cossos policials de Reus i la magnífica feina que s’està realitzant a la ciutat, en aquesta línia”

La Junta Local de Seguretat de Reus ha constatat un descens dels fets penals de l'1%, dels fets delictius a la ciutat. Reus continua essent una ciutat segura.

La Junta Local de Seguretat de Reus ha constatat un descens dels fets penals de l’1%, dels fets delictius a la ciutat. Reus continua essent una ciutat segura.

Alegret ha conclòs que “Les dades ens diuen que, malgrat la crisi, la seguretat a la ciutat està millorant. Però no en tenim prou. El nostre objectiu és la millora continua. Per això:

 • Volem continuar en la línia de reducció dels fets delictius a la ciutat.
 • Continuarem amb les polítiques i accions de proximitat policial i amb el reforç de l’activitat orientada en l’àmbit del sector del comerç, l’empresa i l’habitatge.
 • Seguirem amb la participació, la col·laboració i la coordinació entre les diferents institucions, entitats, cossos policials i ciutadans perquè és la clau en la millora de la prevenció i dels bons resultats en l’àmbit de la seguretat a la ciutat.”

Dolors Compte: “Malgrat la retallada de la Generalitat, des de l’ajuntament de Reus seguim apostant pels Plans Comunitaris”

Dolors Compte, regidora de Convivència i Immigració de Reus: “malgrat la retallada de la Generalitat en els Plans Comunitaris de Reus,  des de l’Ajuntament hem optimitzat al màxim els recursos tècnics i humans per tal d’oferir els mateixos serveis, programes i activitats de desenvolupament comunitari i per que la manca de recursos no es traduís en una manca de serveis i d’actuacions als dos barris on desenvolupem els Plans Comunitaris, Sant Josep Obrer i Gaudí”.

Notícia publicada al Diari Més Reus de 10 de febrer de 2014

Notícia publicada al Diari Més Reus de 10 de febrer de 2014

Marcos Massó: El servei de neteja de Reus preveu neteja regular a tota la ciutat i campanyes intensives puntuals on calgui”

Marcos Massó, aquesta setmana en declaracions a Cadena Ser Reus: “El servei de neteja de Reus està plantejat per tal que aquest 2014 hi hagi una neteja permanent i regular a tota la ciutat amb reforços puntuals i campanyes intensives on calgui. Ens esforcem per tenir una ciutat neta i a la vegada demanem que els ciutadans també hi posin de la seva part. La neteja és cosa de tots”

Marcos Massó a Cadena SER Reus

Marcos Massó a Cadena SER Reus

Us deixem l’enllaça a l’entrevista sencera