Alicia Alegret: “el dispositiu de seguretat a l’entorn dels centres educatius vol protegir pares i alumnes en els desplaçaments a les escoles”

Amb motiu de l’inici del curs escolar 2014-2015, la Guàrdia Urbana de Reus ha desenvolupat noves mesures de seguretat viària i millores en la senyalització en la zona d’influència dels centres educatius de primària i secundària, amb l’objectiu de donar protecció i seguretat als escolars i als seus acompanyants en els desplaçaments a les escoles.

Alícia Alegret, regidora de Segretat, afirma que: «L’objectiu d’aquestes mesures és protegir i donar plena seguretat als escolars i als pares que els acompanyen en els desplaçaments que es realitzen a diari cap als centres educatius. Es tracta d’un dispositiu en el qual des de Guàrdia Urbana cada any hi posem el màxim interès i pel qual s’elabora una acurada planificació pel fet que suposa un importantíssim volum de desplaçaments, en moments molt determinats i en zones concretes de la ciutat, al voltant dels centres educatius. És prioritari per a nosaltres, garantir la seguretat de vianants i vehicles i la mobilitat en les millors condicions possibles al voltant de les escoles».

El departament de Mobilitat i Circulació ha fet una revisió de la senyalització vertical i horitzontal de tots els centres educatius, verificant que estigui en bones condicions, i s’han repintat tots els passos de vianants, en molts casos, aplicant pintura de colors blanc i vermell per augmentar-ne la seva visibilitat.

La primera tinent d'alcalde de Reus i regidora de seguretat, Alicia Alegret, ha presentat les accions de la campanya de seguretat del curs escolar 2014-2015

La primera tinent d’alcalde de Reus i regidora de seguretat, Alicia Alegret, ha presentat les accions de la campanya de seguretat del curs escolar 2014-2015

Prova pilot per evitar la doble filera a La Salle
Durant aquest curs escolar es farà una prova pilot al Col·legi La Salle per intentar evitar els aparcaments en doble filera a les hores d’entrada al centre educatiu. Consistirà en l’habilitació i senyalització de dues zones d’ús exclusiu per als pares i familiars dels alumnes, situades a l’avinguda de La Salle i al carrer de Marià Benlliure. Els vehicles s’hi podran aturar per facilitar que baixin els alumnes, sense ocupar cap carril de circulació, al mateix temps que es dóna més seguretat als desplaçaments dels alumnes fins al centre.
La iniciativa té la col·laboració del Col·legi La Salle, que habilitarà una tercera porta d’entrada al centre pel c/ Josep Maria Prous Vila, i avançarà en 15 minuts l’horari d’obertura de les portes del centre, per tal que l’arribada dels 1.150 alumnes sigui més esglaonada.

Escola Joan Rebull
Una altra de les iniciatives realitzades per millorar la seguretat i la protecció dels escolars, ha estat l’estudi per a la instal·lació d’una tanca metàl·lica a la mitjana de la Av. Onze de Setembre, davant de l’escola Joan Rebull, amb l’objectiu d’evitar els creuaments d’aquesta calçada de quatre carrils, amb perill de resultar atropellats, i redirigir els vianants al pas elevat i regulat amb semàfor que permet creuar l’avinguda amb molta més seguretat.

Protecció escolar
D’altra banda, la Guàrdia Urbana reforçarà els serveis de protecció escolar amb els agents que realitzen patrulles de proximitat. Aquest servei té per objectiu la regulació del trànsit en els punts més perillosos d’accés als centres educatius, garantir la seguretat ciutadana, evitar baralles entre escolars i, en general, la prevenció de fets delictius.

Mobilitat segura
Així mateix, durant aquest curs escolar la Guàrdia Urbana impartirà sessions de Mobilitat Segura a una quarantena de centres educatius de la ciutat, adreçades a alumnes d’Infantil, 3r i 5è de primària i 1r de ESO, així com a d’altres col·lectius. S’hi combinen les classes i consells de seguretat amb pràctiques al Parc d’Educació Viària de l’Ajuntament de Reus. El total d’alumnes als quals s’adreça l’acció formativa durant el curs 2014-2015 supera els 4.500 entre els diferents grups d’edat.

Enguany, com a novetat, i també relacionada amb la mobilitat segura, es presenta una activitat destinada als escolars de 6è de Primària dels centres docents de la ciutat, que sota el nom de la “Guàrdia Urbana i el Civisme” treballarà aspectes relacionats amb el civisme i la convivència a la ciutat, les actuacions de la Guàrdia Urbana al respecte, i la necessitat de la col·laboració de tots els ciutadans per a una bona convivència.

Consells de seguretat
Des de la Guàrdia Urbana es volen recordar alguns consells de seguretat dirigits especialment als pares en els desplaçaments als centres educatius:

Circulació a peu:

 • Circuleu per la vorera i amb els més petits portats de la ma.
 • Travesseu els carrers pels passos de vianants senyalitzats. Assegureu-vos que ho podeu fer sense risc
 • Abans de creuar, mireu a esquerra i a dreta, i assegureu-vos que els vehicles ja s’han aturat.
 • No travesseu en vermell els passos regulats amb semàfor per vianants
 • Respecteu les senyals dels agents de la Guàrdia Urbana
 • Fomenteu en els vostres petits, hàbits i comportaments segurs
 • Ensenyeu els vostres fills com circular de forma segura predicant amb l’exemple.

Circulació en vehicle:

 • Pugeu i baixeu els nens per les portes més properes a la vorera
 • Al vehicle porteu els nens amb els cinturons cordats. En el cas que es tracti de menors de 12 anys o de menys de 1,35 m. d’alçada cal que utilitzin cadiretes homologades.
 • No porteu més nens o passatgers de les places que disposa el vehicle.
 • Respecteu les senyals de trànsit i els límits de velocitat establerts.
 • Eviteu estacionar els vehicles en doble fila i en llocs on pugui molestar la circulació d’altres vehicles o pugui ser un risc per altres usuaris.
 • Sigueu respectuosos amb els escolars i les persones que fan el seu recorregut a peu.
 • Respecteu els espais reservats per a l’estacionament del Bus escolar, els passos de vianants i de les parades de minusvàlids.
 • Eviteu en la mesura del possible la utilització de vehicles particulars i fomenteu els trasllats a peu o en transport públic.

Alicia Alegret: “Con la nueva ordenanza de civismo de Reus endurecemos las sanciones contra el incivismo y prohibimos el burka, la prostitución y el botellón en la ciudad”

El Gobierno de Reus ha presentado este viernes la propuesta de Ordenanza de Civismo, documento que pasará a votación en el pleno muncipal del viernes 28 de febrero y que después de los trámites preceptivos, podría entrar en vigor entre los meses de abril y mayo.

Se trata de un documento que prevé un endurecimiento de la sanciones contra los hechos incívicos y la regulación de determinados aspectos relacionados con la convivencia y el civismo que hasta ahora no estaban recogidos en ninguna normativa municipal. Así pues, a través de esta ordenanza el gobierno de la ciudad quiere mejorar la convivencia en la ciudad y fomentar la política de tolerancia cero contra el incivismo.

En palabras de la primera teniente de alcalde de Reus, Alicia Alegret, durante la presentación de la ordenanza: “Queremos lanzar un mensaje claro a la ciudadanía: este gobierno está actuando con contundencia con las personas incívicas. El espacio público es de todos, todos los ciudadanos tenemos el derecho a utilizarlo y a convivir y con esta nueva ordenanza, queremos garantizar que los reusenses podamos vivir en una ciudad limpia y ordenada. No respetar las normas mínimas de convivencia, de civismo y de orden público en nuestra ciudad tiene consecuencias i será castigado con más contundencia a partir de ahora”.

La ordenanza prevé:

- Sanciones leves: hasta 750 euros

- Sanciones graves: hasta 1.500 euros

- Sanciones muy graves: hasta 3.000 euros

La imposición de cada sanción no será lineal sinó que se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, la intencionalidad y la reincidencia entre otros aspectos. También se abren las puertas a poder sustituir la multa impuesta por trabajos en beneficio de la comunidad, a medida que se vaya desarrollando la normativa al respecto.

Entre las novedades o cambios más destacados de la ordenanza encontramos que se prohibe y se endurecen la saciones contra:

- El consumo o tenencia de drogas en espacios o transportes públicos.

- El consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en casos de “botellón”

- La prostitución y todo tipo de actos sexuales o obscenos en la vía pública

- Estar en la vía pública, acceder o permanecer en los autobuses municipales o las instalaciones y equipamientos locales a las personas que vistan velo integral, burka, niqab, pasamntañas o casco integral, salvo en actos festivos, tradicionales o culturales que se desarrollen en la vía pública.

- Hacer pintadas o grafitis sobre cualquier tipo de superficie o elemento del espacio protegido. Es especialmente grave si se hace sobre espacios catalogados o protegidos.

- No recoger los excrementos de los animales en la vía pública o permitir que los animales accedan en los parques infantiles.

- Dejar la basura fuera de los contenedores.

- Circulación en bicicleta o patines fuera de los lugares habilitados

- Venta ambulante no autorizada.

En palabras de la Concejal de Convivencia e Inmigración, Dolors Compte: “El incivismo perturba la convivencia, genera sensación de inseguridad y cuesta mucho dinero a la ciudadanía. Es un coste inadmisible que desde el Gobierno de Reus queremos combatir con esta ordenanza y con tres líneas de actuación: sensibilización, acción policia y sanciones para los incívicos”

Información más ampliada sobre el tema en el siguiente enlace:

http://www.reus.cat/noticia/la-nova-ordenanca-de-civisme-promou-el-dret-la-convivencia-i-la-tolerancia-zero-amb-els

LOGO PP REUS