Alicia Alegret: “En un any hem reduït l’endeutament de Reus en 32,5M€ i això ens permet ara poder fer noves inversions”

Aquest matí s’ha presentat el Pla de noves inversions de Reus per l’any 2014, una sèrie d’actuacions que responen  als objectius marcats pel principal full de ruta del Govern de Reus, que tenen a veure amb posar ordre i sanejar la situació econòmica i financera de l’Ajuntament.

Els pressupostos de 2014 ja confirmen el canvi de tendència de la situació econòmica municipal, fruit del canvi de model de gestió —basat en els principis de l’austeritat, el rigor, l’eficàcia i l’eficiència— i del compliment dels objectius de sanejament. En aquest sentit, la Primera Tinent d’Alcalde de Reus, Alicia Alegret ha afirmat que: “S’estan mantenint les previsions d’evolució del deute del Grup Ajuntament. En un any, hem reduït l’endeutament en 32,5 milions d’euros i la previsió és reduir-lo en 22,9 milions més al llarg de 2014. Reduir la ràtio d’endeutament permetrà a l’Ajuntament tornar a demanar crèdit a mig termini per finançar inversions més significatives”

Tal i com ha explicat Alegret, “No és moment de macroprojectes sinó que la nostra prioritat és sanejar l’economia i destinar els diners a millores puntuals, a actuacions de proximitat i dirigides a fer de la ciutat de Reus, una ciutat més ordenada, més neta, més cuidada i amb millors condicions en els llocs que més ho necessiten. Hem pres nota de les peticions que se’ns fan en relació a la mobilitat, a la neteja i a la millora dels espais públics i amb aquest pla d’inversions hi volem donar resposta”.

L’eficiència en la gestió es visualitza especialment en el manteniment de la pressió fiscal i en la reducció de les despeses ordinàries.

Capacitat d’invertir

El compliment dels objectius de sanejament i d’eficiència permet incrementar enguany les inversions de l’Ajuntament, que seran de 900.000 euros. D’aquests 900.000 euros, 700.000 són de fons propis municipals i els altres 200.000 provenen d’altres administracions.

Tipologia d’inversions

Inversions Ajuntament

L’atenció a les persones marca el full de ruta de l’Ajuntament. En aquest sentit, això es tradueix a prioritzar l’atenció a les persones que més pateixen les conseqüències de la crisi econòmica i a fer la ciutat més amable a través d’accions en àmbits com via pública, urbanisme o medi ambient.

La relació d’inversions de l’Ajuntament previstes pel 2014 té un pressupost de 900.000 euros i es concertra fonamentalment en tres eixos:

1. Urbanisme i Via Pública
2. Promoció i Patrimoni Cultural
3. Esports

Els projectes, més detallats, són els següents:

1. Urbanisme i Via pública

Les inversions més destacades són:

 • Conservació i millores diverses a la via pública: 190.000 euros.
 • Connexió del Mas Carpa amb la ciutat a través de l’avinguda de Tarragona: 20.000 euros.
 • Arranjament del vial de connexió entre el camp de futbol Reddis i el centre de la ciutat: 10.000 euros.
 • Adequació i creació zones verdes, parcs i enjardinaments: 56.000 euros.
 • Arranjament de la rotonda provisional de l’avinguda Països Catalans: 20.000 euros.
 • Arranjament filtracions de dos habitatges de la plaça Alegria al barri Immaculada: 10.000 euros
 • Connexió de Mas Pellicer amb Tecnoparc amb una nova zona d’esbarjo i zona esportiva: 90.000 euros
 • Adequació d’un solar d’aparcaments al barri Gaudí: 15.000 euros
 • Arranjament del Parc de la Festa per adequació als plans de seguretat: 59.000 euros.
 • Participacions obligatòries en desenvolupaments urbanístics: 82.000 euros.

2. Promoció i patrimoni cultural

 • Adequació del Palauet modernista del carrer de Sant Joan, futura seu de l’Agència de Promoció de Ciutat: 154.000.
 • Dotació programa Reus fes Goig: 40.000 euros
 • Sortida d’emergència del refugi de la plaça de la Patacada per fer-lo visitable: 52.000 euros.
 • Adequació i arranjament accessos a la Bòbila Sugranyes: 25.000 euros.

3. Esports

 • Adequació del Camp de futbol de Mas Iglesias: 12.000 euros
 • Adequació del Pavelló Olímpic pel Mundial de Patinatge: 65.000 euros

Aquestes inversions es sumen a les corresponents a les empreses municipals, que representen 6,3 milions d’euros més i que inclouen entre d’altres la remodelació de la primera planta de l’Espai Museístic del Gaudí Centre (projecte cofinançat amb Fons Feder, les obres d’adequació del cementiri,  o actuacions de millora de la xarxa d’aigua de la ciutat per valor de 350.000 euros.

 Així doncs, el volum total d’inversions del Grup Ajuntament per aquest any se situa en 7,2 milions d’euros.