CRESCUNT: L’Ajuntament de Reus posa en marxa un nou programa d’acceleració empresarial per a les empreses de la ciutat

L’Ajuntament de Reus i l’organització empresarial PIMEC – Petita i mitjana empresa de Catalunya, han presentat aquest dimarts, 21 de gener, l’acord de col·laboració per desenvolupar el projecte Crescunt de suport a emprenedors amb alt potencial de creixement.

 La regidoria de Promoció Econòmica i la regidoria d’Innovació, Empresa i Ocupació han signat l’acord amb PIMEC perquè durant sis mesos aquesta organització acompanyi i formi un grup d’emprenedors que tenen com a característica comuna l’alt potencial de creixement dels seus negocis.

 Aquesta iniciativa s’emmarca en les mesures de reactivació econòmica que porta a terme el govern de Reus i que en els darrers mesos s’han traduït en diferents acords amb el teixit empresarial per promoure la formació i l’impuls de les empreses del territori.

 Tal i com ha explicat la regidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de Reus, Alicia Alegret: “Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, hem intensificat esforços durant els darrers mesos per tal de donar suport estratègic a l’emprenedoria i a la captació d’activitat econòmica a la ciutat. En aquesta línia, estem diversificant les accions per tal de donar cabuda no només a l’emprenedor que vol començar una activitat, sinó també a aquelles empreses de la ciutat o de l’entorn ja consolidades que necessiten un impuls que els ajudi a continuar creixent en els temps actuals i a les empreses que han començat la seva activitat fa entre un i tres anys i a les quals oferim també aquest seguiment personalitzat i adeqüat a les seves necessitats específiques”

José María Caballero, President de PIMEC Reus, Josep Joaquim Sendra, president de PIMEC Tarragona i Alicia Alegret, regidora de Promoció Econòmica de Reus, durant la presentació de CRESCUNT

José María Caballero, President de PIMEC Reus, Josep Joaquim Sendra, president de PIMEC Tarragona i Alicia Alegret, regidora de Promoció Econòmica de Reus, durant la presentació de CRESCUNT

 El projecte Crescunt preveu quatre fases de desenvolupament que executarà PIMEC a través dels seus mitjans humans i tècnics. Les fases del projecte són les següents:

 • Primera Fase: Selecció de les empreses.

L’Ajuntament de Reus selecciona a 8 emprenedors (que portin entre 1 i 3 anys d’activitat) amb un alt potencial de creixement.

Aquesta fase té dos sessions; la primera amb una entrevista individual amb l’emprenedor i la sessió on es fa un anàlisi individual, un debat sobre els candidats i finalment la selecció.

 • Segona Fase: Reflexió grupal estratègica.

Aquesta fase està formada per 6 sessions de treball en grup on s’estimula l’esperit emprenedor i es transmeten els coneixements i habilitats per dissenyar l’estratègia empresarial.

En les sis sessions es tractaran els temes següents:

 • Millorar l’estratègia i el model de negoci de l’empresa I.

 • Millorar l’estratègia i el model de negoci de l’empresa II.

 • Com decidir la millor estratègia comercial pel meu negoci.

 • Com preparar visites comercials.

 • L’accés al finançament, una realitat sostenible.

 • Best Practice.

 • Tercera fase: Definició d’àrea estratègica.

Es realitzarà una consultoria estratègica de 3 hores amb cadascuna de les empreses participants amb tutoria individual per dissenyar el propi pla d’empresa i definir l’àrea d’influència més determinant pel seu creixement.

El disseny del pla de creixement haurà de tenir com a mínim el contingut següent:

 • L’identificació dels factors claus d’èxit a abordar en el negoci en el que es competeix.

 • Definició dels objectius de futur.

 • Definició de les accions a desenvolupar.

 • Proposta de suport al programa.

El resultat d’aquest pla de creixement serà un pla resolutiu i operatiu per ordenar el creixement de l’empresa.

 • Quarta fase: Suport a l’acció

Suport a través de la consultoria estratègica amb cadascuna de les empreses participants amb un pla de treball que inclou tutories individuals focalitzades en el seguiment de les àrees estratègiques definides en la fase 3 que es poden focalitzar en diferents tipologies de serveis:

  • Finançament: accés a finançament empresarial/projectes.

  • Escalabilitat: Escalabilitat del model de negoci.

  • Equip directiu: Falta de visió estratègica i capacitat de gestió.

  • Comercialització: Estructura, estratègia i habilitats per la comercialització del producte/servei.