Sebastià Domènech: “Aigües de Reus destina 268.000 euros a la gestió i manteniment del clavegueram”

280 quilìometres de canonades de diversos diàmetres i materials, 6.160 pous de registre i 7.310 embornals. Aquestes són algunes de les magnituds de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Reus, el manteniment constant de la qual requereix, anualment, una despesa que s’aproxima als 300 mil euros (al marge de les noves inversions en sanejament). Tan sols el 2013, Aigües de Reus es va encarregar de la inspecció i neteja de 67.000 metres lineals de la xarxa de clavegueram.

Tal i com explica el president d’Aigües de Reus, Sebastià Domènech: “Durant l’any 2014, es preveu que es continuï amb aquesta línia de treball. Entre els objectius que s’han establert, hi ha l’optimització de la neteja allà on estrictament sigui necessari, tot definint les rutes mes adients i incorporant importants novetats tecnològiques. Sovint perdem de vista que darrera de fets quotidians tan bàsics com obrir una aixeta o buidar la pica hi ha una feina de gestió i manteniment molt important de la qual, moltes vegades, no n’acabem de ser conscients”.

La feina d’inspecció, neteja i manteniment de la xarxa clavegueram es planifica anualment, al marge de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg dels mesos. Es tracta de garantir, d’acord amb la regulació vigent, la qualitat del servei i l’eficiència de la xarxa. Així, al llarg d’un any, i prenent com a exemple el 2013, s’inspeccionen i netegen 67.000 metres lineals del clavegueram, 265 pous de registre i un total de 21.163 embornals, a banda de la neteja un cop al mes de totes les estacions de bombament d’aigües residuals i dels punts singulars de la xarxa.

És per això que l’actual línia de treball incorpora aspectes tecnològics avançats i una nova filosofia de gestió basada en la planificació dels recursos de manera acurada, actuant segons les necessitats específiques de cada zona o de cadascun dels elements o de les inafrastructures. I és que actualment, el suport permanent de les tecnologies de la informació permet, fins i tot, fer una predicció de les freqüències i necessitats de manteniment de la xarxa, d’acord amb les dades de camp que es van recollint.

A més, per a la neteja del clavegueram s’ha dividit la ciutat en sectors i carrers i s’han identificat punts significatius i representatius, que són inspeccionats periòdicament amb una càmera amb perxa per comprovar-ne la seva evolució.

En paral·lel, i mitjançant equips robotitzats amb circuit tancat de televisió, també s’estan fent inspeccions completes dels trams mes antics de la xarxa (com són les mines i els trams de formigó de diàmetres petits), amb l’objectiu de determinar el seu estat i plantejar una proposta de substitució. Aquesta informació s’integra en un programa tecnològic, que identifica la seva metodologia de reparació i, si cal, proposa una estimació econòmica de la substitució.

Malgrat tot, el manteniment òptim de la xarxa de clavegueram requereix de la col·laboració ciutadana, que de vegades pot alertar d’incidències a la xarxa encara no localitzades. És per això que Aigües de Reus posa a disposició dels veïns els seus telèfons (977 345 843) i correu electrònic (stecnics@aiguesdereus.cat) per a qualsevol consulta o incidència que puguin detectar en la xarxa, de manera que la intervenció reparadora pugui dur-se a terme al més aviat possible.