Afilia’t

Per poder afiliar-te al Partit Popular hauràs d’omplir un d’aquests fulls  presentar-lo juntament amb una fotocòpia del DNI a la teva seu més propera o començar el tràmit d’afiliació online des d’aquesta pàgina.

Full d’afiliació per als residents a l’exterior

Full d’afiliació a NNGG (fins als 28 anys)

Full d’afiliació al PP (més de  29 anys)