Cori Bonfill: “Trabajamos para que la gente mayor de Reus tenga una alimentación sana y saludable”

Una decena de socios del Casal Municipal de la Gent Gran ubicado en el Centro Cívico Migjorn se benefician del asesoramiento de alumnos de cuarto curso de Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Rovira y Virgili, con la supervisión de una profesora nutricionista.

Los talleres consisten en que una de las voluntarias y socia del casal, cocina y prepara unos menús que los alumnos experots en nutrición valoran si es adecuado para la gente mayor. La concejal de familia y gent gran de Reus, Cori Bonfill ha destacado como muy positiva esta colaboración entre la universidad y los casals municipales de la Gent Gran: “este taller contribuye a consolidar uno de los objetivos de la concejalía: que nuestros mayores de Reus tengan una alimentación y unos hábitos saludables. Y lo hace de una manera práctica y que favorezca unas relaciones intergeneracionales, que beneficien a ambas partes participantes más allà del ámbito de la salud”.

Marcos Massó: “Intensificaremos el control de aves urbanas para tener Reus aún más limpio y ordenado”

Uno de los problemas de incivismo y de salud pública que hay en la ciudad de Reus y en el que se está trabajando intensamente para solucionarlo desde el departamento de Medio Ambiente es el de la proliferación de palomas en la ciudad.

En este sentido y tal y como ha explicado el concejal Marcos Massó: “tenemos dos objetivos fundamentales: que la ciudadanía abandone la práctica de alimentar a los pájaros y que los propietarios de las casas antiguas y pisos no habitados tomen medidas de protección para evitar la entrada y la colonización de estos espacios por parte de los pájaros” .

Marcos Massó, concejal de Medio Ambiente de Reus

Marcos Massó, concejal de Medio Ambiente de Reus

En paralelo a esta campaña de sensibilización se intensificarán el control y captura de palomas para reducir el número de ejemplares a la vez que se seguirá sancionando económicamente a quien los alimente. Tal y como ha explicado Massó: “Son medidas necesarias para tener una ciudad más limpia y ordenada”.

La campanya de foment del civisme “Reus Conviu” continua amb noves accions a la ciutat

La regidoria de Convivència i Immigració ha iniciat una nova fase de la campanya de promoció del civisme, «Reus Conviu», amb l’objectiu d’involucrar-hi el sector de la restauració. Aquesta setmana s’han distribuït 3.000 posagots a cafeteries, bars i restaurants de la ciutat, amb consells que promouen la convivència i el bon veïnatge a la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania.

Per tal que aquesta actuació de sensibilització arribi al màxim nombre de persones possible, el disseny és molt gràfic, amb dibuixos en format de còmic. El protagonista dels posagots és un ninot que molesta als altres amb les seves accions. D’aquesta manera, es poden entendre les actituds incíviques i els consells per evitar-les sense necessitat de llegir.

Segons la regidora de Convivència i Immigració, Dolors Compte “aquesta actuació té com a objectiu el foment del civisme. És a dir, recordar, en un espai com és un local de restauració, en què la gent acostuma a estar relaxada i pot estar més receptiva, que cal que hi hagi un respecte mutu entre tots, i per tant una bona convivència”.

La regidora de Convivència i Immigració va donar el tret de sortida a aquesta actuació, el dissabte, 23 de novembre, al local de restauració “Lo més bo de los Barjas”, ubicat al Mas Abelló.

La regidora de Convivència i Immigració de Reus, Dolors Compte, durant la presentació de la campanya

La regidora de Convivència i Immigració de Reus, Dolors Compte, durant la presentació de la campanya

Els vuits consells dels posagots

 • «Eviteu embrutar l’espai públic» 
 • «Eviteu els sorolls i molèsties innecessàries al veïnat» 
 • «Recolliu els excrements de les mascotes i eviteu alimentar els animals del carrer» 
 • «Utilitzeu el mobiliari urbà només per als usos apropiats» 
 • «Dipositeu els residus en les papereres o contenidors adequats» 
 • «Respecteu els parcs i els jardins» 
 • «Eviteu espolsar o estendre roba als espais públics o comunitaris» 
 • «Eviteu obstaculitzar l’espai públic»

La campanya «Reus conviu»
És una campanya, de caràcter preventiu, per promoure la convivència i la cohesió social a Reus, que fins ara ha comptat amb la col·laboració del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través d’una subvenció del Fons Europeu per a la Integració.

A la ciutat conviuen persones amb costums molt diversos, tant pel seu origen com per la seva cultura, formació, edat, etc, que comparteixin cada dia l’espai públic. Per això, la campanya vol ser una eina efectiva per fer front a les situacions i circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència. L’objectiu és facilitar una resposta equilibrada, basada en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de manteniment de l’espai públic en condicions adequades.

Es tracta d’una campanya de sensibilització i pedagogia que se suma a l’atenció específica i personalitzada i a la potestat sancionadora de l’Ajuntament per fer front a les actituds incíviques.

Marcos Massó: “El manteniment de camins del terme de Reus evita desperfectes perillosos per pluja o vent”

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana el treballa d’arranjament del camí del Mas de les Monges, tallat al trànsit de vehicles des de finals de 2012 pel perill que suposava l’esvoranc causat per les pluges i l’erosió de la riera que hi passa a tocar.

L’execució de les obres duraran, aproximadament, una setmana i consistiran en la construcció d’una escullera amb pedres d’entre 1.000 i 1.500 quilos, sanejar l’asfalt deteriorat i formigonar de nou, desviar l’aigua perquè no torni a trencar el camí i finalment atalussar amb terra, compactar i abocar capa de terra vegetal per fer plantació de canya comuna.

El regidor de Medi Ambient, Marcos Massó, afirm que: «Amb les tasques d’arranjament que hem començat aquesta setmana, reobrirem un tram de camí que estava tancat per evitar incidents. A partir d’aquí cal destacar que les tasques d’arranjament i manteniment dels camins del terme de Reus són molt necessàries tant per millorar el pas de vehicles i de persones a peu com per evitar que, davant episodis de fortes pluges o vent, es produeixin desperfectes més greus i perillosos».

El regidor de Medi Ambient de Reus, Marcos Massó, ha supervisat avui els treballs d'arranjament del camí del Mas de les Monges

El regidor de Medi Ambient de Reus, Marcos Massó, ha supervisat avui els treballs d’arranjament del camí del Mas de les Monges

Des de gener de 2012, es va començar a formar un esvoranc entre el camí del Mas de les Monges i el barranc de Mas Calbó. L’esvoranc s’ha anat engrandint, sobretot cada vegada que hi hagut episodis de pluges. El forat va deixar al descobert tubs de la canonada d’impulsió i l’alimentació elèctrica del bombament d’aigües residuals. A finals de 2012 es va optar per tallar el camí definitivament, per evitar el perill que suposava el pas per aquest tram de camí.

Un cop la regidoria de Medi Ambient ha iniciat els treballs tant bon punt ha obtingut el permís necessari de l’Agència Catalana de l’Aigua per executar les obres a tocar de la riera, i s’ha disposat de la partida pressupostària necessària.

Tona Duch, regidora de Formació per la Integració de Reus: “Hem assolit l’objectiu d’augmentar la qualitat i l’oferta de la formació a la ciutat”

La regidora de Formació per la Integració de Reus, Montserrat Duch, ha presentat aquest dijous l’oferta formativa del Centre de Formació d’Adults Escola Marta Mata per al curs 2013-2014, caracteritzada per l’augment del nombre de places i el manteniment del preu dels cursos.

Com a novetat, cal destacar el fet que per al proper curs 2013-2014 s’oferiran un total de 346 places, una oferta superior a la del curs anterior. Un dels cursos que s’ofereixen i que més ha augmentat el nombre de places ha estat el de GES (Graduat en Educació Secundària), que comptarà amb 20 places més. Aquest augment de places ha estat motivat per la demanda creixent dels darrers anys. 

També cal destacar que per primer cop els alumnes tenen la possibilitat de matricular-se d’assignatures sòltes del curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. L’oferta formativa del CFA Escola Marta Mata pel curs 2013-2014 és la següent:

 • Iniciació a la informàtica, 1 grup de15 places.
 • Cicle Instrumental nivell I, II i III,1 grup de 35 places per la tarda. 10 places més que l’any passat.
 • Graduat en Educació Secundària (GES), 6 grups que suposen un total de180 places en oferta de matí, tarda i vespre. 20 places més que l’any passat.
 • Curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà,1 grup de 27 places per la tarda.
 • Curs d’accés a cicles formatius de Grau Superior, 2 grups que suposen un total de 54 places, matí i vespre.
  Curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, 1 grup de 35 places al vespre.

Pagament dels cursos

Pel curs 2013-2014 s’han mantingut els preus i els abonaments (atur, família nombrosa o monoparental) i existeix ha la possibilitat de pagament fraccionat de la matrícula. Destaca com a novetat la introducció de preus especials per a persones amb certificat de discapacitat.

Tona Duch, regidora de Formació per la Integració de Reus

Tona Duch, regidora de Formació per la Integració de Reus

 Tal i com ha explicat la Regidora de Formació per la Integració, Montserrat Duch: “Totes aquestes noves mesures, com l’augment de places i facilitats en el seguiment i el pagament dels cursos, pretenen consolidar l’oferta formativa d’adults, un aspecte clau per fer front a la crisi econòmica. Valorem molt positivament  la tasca que fa el personal, docent i no docent, i l’alumnat del CFA Escola Marta Mata, i és destacable que aquest centre ofereixi una atenció personalitzada a l’alumnat a través de tutories durant tot el curs. D’aquesta manera, es facilita que les persones adultes puguin millorar la seva formació”

Preinscripció al juny

Les dates per a la preincripció són del 20 al 28 de juny al mateix centre, ubicat al Mas Carandell al barri Gaudí. La preinscripció és oficial i es fa a través de l’aplicatiu informàtic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que numera i barema totes les sol·licituds presentades. 

Valoració positiva del curs 2012-2013

Un any més, aquest curs 2012-2013, al voltant del 80% dels alumnes del CFA Escola Marta Mata ha aprovat les proves d’accés a cicles formatius i a la universitat. Un requisit imprescindible per poder continuar la seva formació acadèmica.

Concretament, el percentatge d’aprovats ha estat d’un 82% en les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà; d’un 74% en les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior; i d’un 70% en les proves d’accés a la universitat.

 

 

Cori Bonfill: “El plan de choque en materia de vivienda aprobado hoy demuestra nuestro compromiso con las familias de Reus que peor lo están pasando”

Este viernes  4 de abril de 2013 se ha aprobado en el Pleno de Reus una moción por unanimidad de todos los grupos municipales para impulsar un plan de choque en materia de vivienda y ofrecer una segunda oportunidad a las familias con dificultades económicas graves. Según ha explicado la concejal de Família, Cori Bonfill: “La aprobación de dicha moción, en la cual el Partido Popular ha tenido un papel muy activo y en la que hemos formulado varias propuestas para impulsar el tema de la vivienda, a nivel local i también a nivel nacional, demuestra el compromiso del Gobierno de Reus con este problema social y el impulso a medidas concretas para ayudar a las familias de nuestra ciudad que más lo necesitan”. Así pues, entre las medidas aprobadas hay:
- Poner en funcionamiento una bolsa de pisos de alquiler asequible para familias con ingresos de entre 6.000 y 10.000 euros anuales y con un precio de alquiler proporcional a los ingresos.
- Cerrar los acuerdos abiertos con los bancos para disponer de más pisos de alquiler social para personas con situación vulnerable.
- Seguir trabajando de forma coordinada con Guardia Urbana y vecinos para localizar pisos ocupados de forma ilegal, evitar problemas de seguridad y buscar soluciones para las familias a través de Servicios Sociales.
- Proponer al gobierno de España un paquete de 27 cambios legislativos para proteger a los deudores hipotecarios tales como por ejemplo:
- La ampliación de los supuestos de protección de deudores hipotecarios previstos en el proyecto de ley incluyendo familias con hijos menores, con un miembro en el paro o a los avaladores hipotecarios.
- Que se tenga en cuenta el número de miembros de la familia para fijar el tope económico para acceder a las medidas de apoyo.
- Flexibilizar los plazos para acudir a la moratoria de los deshaucios cuando el afectado esté en el paro.
- Que personas que hayan pagado almenos el 75% de su casa puedean quedarse en la misma con un sistema de cuotas que no supere el 30% de sus ingresos hasta que acaben de pagar la deuda pendiente
- Limitar los intereses de demora