Propostes per al sector de la restauració de Reus

Sebastià Domènech propostes restauració

Aquest matí, Sebastià Domènech, candidat del Partit Popular de Reus ha realitzat, acompanyat d’ altres membres de la llista, una visita a diversos establiments de restauració, bars i cafeteries de la ciutat i els ha presentat les diferents propostes electorals per aquest col∙lectiu.

Domènech ha destacat, la importància del sector de la restauració i hostaleria a la nostra ciutat “al qual cal donar suport doncs forma part del teixit social i comercial de Reus i, a la vegada, també forma part de l’oferta turística que oferim a tots els que ens visiten”.

A continuació, us les presentem, esperant que siguin del vostre interès:

‐ Per a les noves apertures, unificació de les Llicències de Terrassa dels establiments de restauració juntament amb la Llicència principal de  l’activitat per a simplificar els tràmits administratius per a la seva obtenció des d’ una Àrea de l’ Ajuntament.

‐ Per a tots els establiments que la sol∙licitin, reducció en un 50% del cost de la part proporcional de la llicència de terrasses.

‐ Estudiarem la possibilitat de reduir la taxa d’escombraries per als bars i restaurants de Reus.

‐ Millora i facilitació de zones d’estacionament tant pels empresaris i comerciants com pels clients promovent ofertes en quant al preu dels aparcaments municipals conjuntament amb les Associacions de Comerciants i Empresaris Hostaleria

Alicia Alegret reclama a la Generalitat que pagui urgentment el que deu a la ciutat de Reus

Els diputats del Parlament de Catalunya per la Província de Tarragona, Rafael Luna, Jordi Roca i Alicia Alegret han valorat els pressupostos de la Generalitat per a la província per al 2014 assegurant que “el tracte de la Generalitat amb Tarragona és alarmant”. El Diputat Rafa Luna ha recordat que “a diferència dels pressupostos de la Generalitat, amb 66 milions d’euros per Tarragona, el govern espanyol, el que roba i no dóna a Catalunya el que té que donar, ha fet una inversió de 350 milions”.

 Per Luna “la província han vist com es retallava el pressupost gairebé un 50% respecte el 2012, i són alarmants els casos de les Terres de l’Ebre, amb un 75,41% de retallada, i els de la Conca de Barberà i la Terra Alta, amb una retallada superior al 94%”. També “és preocupant que Tarragona i Reus siguin unes de les ciutat més oblidades de tot Catalunya, amb una inversió, per exemple, de 2,4 MEUR a Tarragona, mentre a Girona és de 6,2 MEUR i a Lleida de 10,2 MEUR”.

“El President de la Diputació cada any s’emporta el millor tros dels pressupostos per al seu municipi, Vila-seca, i he de dubtar si algun diputat del territori té algun pes específic per poder canviar les inversions al seu municipi, com l’alcalde de Montblanc”, ha afegit Luna.

 El Diputat ha recordat que “som l’única província de tot Catalunya que no té un Conseller, i això suposa que no hi ha una veu de Tarragona dins del Govern”, preguntant-se “perquè CIU ni ERC han sortit a valorar aquest pressupostos?. CiU governa al toc de pito d’ERC. Diria més aviat que és ERC qui governa, i CiU qui va a remolc”, ha conclòs.

Jordi Roca, Rafa Luna i Alicia Alegret, avui durant la valoració dels pressupostos de la Generalitat 2014 per la Província de Tarragona

Jordi Roca, Rafa Luna i Alicia Alegret, avui durant la valoració dels pressupostos de la Generalitat 2014 per la Província de Tarragona

 REUS

 Pel que fa a la capital del Baix Camp, la Diputada Alícia Alegret ha reclamat la Generalitat “que es pagui el que s’ha anunciat. El que no pot fer és excusar-se en un suposat i fals impagament del Govern central per no complir les obligacions que té amb els ajuntaments”, recordant que “gràcies al Govern de Rajoy l’Ajuntament de Reus pot pagar les factures que té amb els diversos proveïdors”. Alegret també ha explicat que “si bé es cert que a Reus encara s’estan pagant les obres faraòniques del tripartit i que a la ciutat aquests malbaratament de recursos públics és especialment greu, també és cert que Artur Mas porta gairebé quatre anys governant i que els errors del passat no poden condicionar eternament les polítiques del present i del futur”

 Alegret considera que els pressupostos “són manifestament millorables” i ha reclamat el Govern “que ens paguin el deute i que no ens generin més, més enllà de d’inversions concretes”, i ha reclamat “el desdoblament de la carretera de la Misericòrdia, que és una obra prioritària per la mobilitat i accés a la ciutat i que fa anys que estem demanant i no arriba”.

Alicia Alegret, durant la seva intervenció.

Alicia Alegret, durant la seva intervenció.

 Finalment la Diputada ha explicat que “comparant els pressupostos amb altres poblacions com Vila-seca, ens agradaria que haguessin apostat molt més per Reus”, ha insistit en “el greuge que tenim amb inversions que es fan a Barcelona” i ha recordat que “si els pressupostos no es compleixen, són paper mullat”. 

Sebastià Domènech: “La bona gestió municipal de Reus permetrà abaixar les tarifes de l’aigua a la ciutat el 2014″

El govern de Reus ha anunciat l’aplicació d’un pla d’ajust a la societat municipal Aigües de Reus que permetrà rebaixar les tarifes del servei el 2014, alhora que mantindrà la titularitat municipal de la societat, garantirà la qualitat en la prestació del servei, mantindrà la plantilla de treballadors i contribuirà de manera decisiva al sanejament econòmic i financer del sector públic municipal.

La decisió, que el govern ha comunicat als portaveus dels grups municipals, al consell d’administració i al comitè d’empresa d’Aigües de Reus es resumeix en les línies generals següents:

 • Aigües de Reus continuarà sent una empresa 100% municipal tant a nivell de titularitat com a nivell de gestió i operativa.
 • Aigües de Reus és una peça fonamental en la nova estructura d’empreses municipals i contribuirà de manera decisiva al sanejament econòmic i financer del sector públic de l’Ajuntament i del seu rati d’enteutament.
 • S’aplicarà un pla d’ajust contundent i server, amb una forta racionalització de la despesa, amb garantia de manteniment de la qualitat, les tarifes i la plantilla de treballadors.
 • El pla d’ajust preveu multiplicar per 3,5 els resultats econòmics de la societat en 2 anys.
 • La millora de resultats de la societat es traduirà en una reducció de les tarifes.
 • Es garanteix la qualitat de servei, aprofiant el bon estat de conservació de les infraestrcturs i realitzant aquelles actuacions que siguin necessàries.
 • No hi haurà afectació en la plantilla de treballadors. No es cobriran les jubilacions i i s’internalitzana serveis.

Així mateix, la decisió s’emmarca en el full de ruta econòmic i financer del Govern de Reus, d’acord:

 • Als objectius presentats al ple extraordinari del 27 de maig: reducció de l’endeutament i control de l’execució pressupostària.
 • A la millora de la situació financera de l’Ajuntament, fruit de l’acord amb Metrovacesa i el pla de pagament a proveïdors

Millora dels resultats econòmics
Com correspon al sector públic, i com el govern de Reus està fent en tots els àmbits municipals, s’aplicarà un pla d’ajust sever i contundent per assolir els objectius econòmics i financers fixats.

Aquest pla fa preveure que es poden millorar els resultats finals d’Aigües de Reus en 1,5 milions d’euros anuals de promig respecte del resultat pressupostat de l’exercici 2013, que es de 0,542 milions d’euros.

El pla preveu que el primer exercici d’aplicació (2014) ja s’obtindria un resultat d’aproximadament 1,750 milions d’euros; i al 2015 seria aproximadament de 2 milions d’euros; la qual cosa significa multiplicar per més de 3,5 els resultats pressupostats de 2013.

 • 2012: Resultat de 0,560 milions, i uns ingressos de 13,5 milions.
 • 2013: Resultat de 0,542 milions, i uns ingressos de 13,2 milions.
 • 2014: Resultat de 1,750 milions (increment d’1,25 milions respecte 2013)
 • 2015: Resultat de 2milions (increment de 1,5 milions respecte 2013)
Moment de la roda de premsa en que s'ha anunciat la reducció tarifària a Aigües de Reus

Moment de la roda de premsa en que s’ha anunciat la reducció tarifària a Aigües de Reus

Reducció de l’endeutament
Tal i com ha explicat el President d’Aigües de Reus, Sebastià Domènech: “Aigües de Reus continuarà formant part de l’estructura d’empreses municipals. Igual que la resta de societats municipals, Aigües de Reus ha de contribuir a millorar la situació econòmica i financera del sector públic de l’Ajuntament. Aigües de Reus és una peça fonamental, tant pel seu pes específic dins el grup com pel seu potencial econòmic i financer. La bona gestió municipal ens permet ara abaixar les tarifes d’aigua als ciutadans de Reus a la vegada que apliquem un pla d’ajust a aquesta empresa municipal”

La permanència d’Aigües de Reus amb el gran pes específic dels seus ingressos de mercat molt superiors als seus costos de producció és totalment imprescindible assolir una millora molt important de la ràtio de deute consolidat, i que podria arribar a estar per sota del 75% al tancament de l’exercici 2014.

La nova classificació del deute de les empreses municipals introduïda per la Intervención General del Estado (IGAE) ha obligat el Govern de Reus ha accelerar la reestructuració del sector públic de l’Ajuntament per rebaixar la ràtio d’endeutament.

Pla d’ajust
La consecució del Pla d’Ajust es fonamenta amb un important pla de reducció i racionalització de les despeses que serà el que permetrà la millora de resultats.

Per poder assolir aquests objectius, el Pla d’Ajust recull mesures d’estalvi que, de manera resumida, són les següents:

 • Plasmació de les sinergies obtingudes com a fruit de la fusió de les anteriors tres societats ara agrupades a Aigües de Reus.
 • Ajustos de les despeses i inversions en infraestructura a les prioritats i actuacions convenients, posposant aquelles no tan necessàries, segons els criteris d’envelliment i el Pla d’Inversions Pluriannual que s’elaborarà.
 • Reducció progressiva dels contractes externs i aprofitar al màxim els recursos propis de la societat. Aquesta mesura comportarà un increment estimat de la productivitat i de l’eficiència interna del 20%. Alguns exemples: Lectura comptadors, gestió instal·lació comptadors, manteniment instal·lacions electriques i de control i telecontrol, altres serveis com correu, missatgeria, o consergeria…
 • Revisió dels criteris d’imputació de costos interns com per exemple els “drivers” INNOVA, despeses financeres internes.
 • Replanificació de serveis professionals i actuacions en àmbit tecnològic i de sistemes informació.
 • Reducció de les despeses diverses i auxiliars que no aportin directament valor a la qualitat del servei. Per exempe, materials auxiliars, vehicles, consums, retribucions del personal directiu, etc.
 •  Revisió de criteris comptables, segons la normativa (provisions, etc.).

Alicia Alegret: “Reestructuramos la estructura municipal para minimizar gastos fijos y ser más eficientes y austeros en la gestión”

El Consejo de Administración del Grupo Económico de Empresas Municipales del Ayuntamiento de Reus ha aprobado esta semana el proyecto de fusión de las sociedades AMERSAM y Reus Transport, de la municipalización de Redessa. En paralelo se constituirá en unas semanas el Consell Territorial de Redessa, en el cual participaran los representantes del Ajuntament de Reus y los actuales socios minoritarios de Redessa (Cambra de Comerç de Reus, Consells Comarcals del Baix Camp i del Priorat y Ayuntamientos de Cambrils, La Sènia, Prades, Flix, Falset y La Selva del Camp). A través de este órgano se seguirá vehiculando el componente territorial de Redessa a través del establecimiento de proyectos comunes con el territorio.
 
Tal y como explicó la Primera Teniente de Alcalde de Reus recientemente: “El objetivo es racionalizar los recursos humanos de las empresas municipales, conseguir una estructura más fácil de ser gestionada y al mismo tiempo, que minimice los gastos fijos y apueste por la austeridad”.
 
Alegret ha añadido que el objetivo de la nueva organización del Grupo Económico es “trabajar para que los organismos públicos no entren en confrontación, rivalicen o hagan la competencia directa a la iniciativa privada. El mundo empresarial es el camino para salir del actual contexto económico”.
 
Estas nuevas medidas, más las ya iniciadas en otras áreas del holding empresarial permitirán que a finales de 2013 se haya podido reducir en cerca de 39 MEUR el gasto del consistorio desde el inicio del presente mandato.