Reus Rehabilita per al centre i barris de la ciutat

20150521_112158

Aquest matí, al Barri Fortuny, el candidat del Partit Popular de Reus, Sebastià Domènech ha presentat les propostes d’Urbanisme i Barris per a ciutat de Reus.

L’Urbanisme de Reus del segle XXI ha de comptar amb tota la societat en el seu conjunt. Proposem un creixement controlat d’una ciutat que sigui accessible, ben comunicada i fàcilment habitable en cada un dels barris, urbanitzacions i altres zones que conformen el conjunt urbà de la ciutat.

A cada zona de la nostra ciutat li hem de donar una solució específica i detallada per adequar els seus equipaments i necessitats a tot allò que els seus veïns requereixin progressivament.

En una ciutat de les dimensions de Reus, és vital el tenir una ordenació urbanística concreta i clara per a un bon desenvolupament tant social com econòmic de la ciutat. Per això, i a més de seguir treballant en el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal, volem apostar per un Planejament de Ciutat progressiu.

URBANISME DE PROXIMITAT

 • Reus, no només és el centre. Apostem pel mecanisme de l’urbanisme de proximitat amb la finalitat d’apropar totes les millores urbanes a tots els barris de Reus per articular una relació física més fluida i fer així dels barris també el centre de Reus.
 • Escometre projectes urbanístics concrets com la recuperació o implantació de noves zones verdes, aparcaments i d’equipaments així com altres necessitats que vagi precisant la ciutat.
 • Per al Partit Popular de Reus, els barris seran una prioritat.
 • L’Urbanisme de proximitat que proposem es caracteritza per ser més amable i social. Aquell que fa que els barris recuperin la seva identitat i idiosincràsia pròpies amb petites actuacions d’alta eficàcia que alhora facilita la convivència i dóna un impuls socioeconòmic donant lloc a espais d’interès econòmic i de convivència.

PROJECTE REUS REHABILITA

Reus es caracteritza per un eix comercial central que el Partit Popular de Reus vol fer compatible amb altres usos que han estat tradicionals com ha estat el propi habitatge.

 • A través del projecte Reus Rehabilita promocionarem mitjançant ajudes i incentius fiscals la recuperació com a zona residencial de gran part del nostre nucli històric i central, arranjant façanes i edificis.
 • Apostarem pel retorn de la vida residencial aportant dinamisme i ajudant així a la millora i manteniment del comerç tradicional.
 • Reus Rehabilita es farà a través de la col·laboració público-privada.
 • Especial atenció als edificis i habitatges que es troben en els nostres barris i que precisin d’un manteniment i/o rehabilitació per a la seva millora tant estètica com de seguretat per a les persones.

INFRAESTRUCTURES

OPTIMITZACIÓ DE LES ACTUALS INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Reus i el Camp de Tarragona disposen de bones xarxes de comunicació que no estan prou optimitzades, és a dir, el problema no és fer més infraestructures, la solució és millorar les freqüències i la qualitat dels serveis.

 • El baixador del ferrocarril de Bellisens i una major freqüència directa de connexions amb Barcelona, ​​hauria de ser una de les prioritats més immediates pel que fa a mobilitat i transport públic. Si aconseguim més freqüències i la reducció del temps de viatge entre Reus-Tarragona-Barcelona podrem neutralitzar la pèrdua progressiva de població de Reus.
 • Apostarem també pel transport per carretera, més econòmic i flexible. Per una connexió entre Reus i Tarragona i els pobles mes propers (Riudoms, Cambrils, etc). Noves freqüències, millors vehicles i més qualitat en el servei permetrà potenciar el comerç i els serveis de la nostra ciutat de cara al nostre entorn més proper.
 • Facilitar també l’apropament dels serveis comarcals que Reus ofereix tals com l’Hospital.
 • L’actual xarxa de rodalies del Camp de Tarragona en la qual incloem Reus, hem de fer que funcioni d’una manera més òptima. La raó del seu fracàs és que està pensada per a un model de xarxa de transport que de moment no tenim consolidada al Camp de Tarragona.
 • En quant a l’Aeroport de Reus, necessita una plataforma de lideratges compartits per poder potenciar un sector d’activitat econòmica al seu voltant

 

FLEXIBILITAT NORMATIVA PER CRÈIXER

FLEXIBILITAT NORMATIVA PER AL DINAMISME ECONÒMIC

 • Aprofitarem l’Urbanisme perquè a través de la seva flexibilitat normativa puguem dinamitzar l’economia de la ciutat a través de la racionalització normativa i de les ordenances municipals amb la finalitat de lliberalitzar l’activitat del comerç en els espais públics de forma ordenada.
 • Modernitzarem l’actual “borsa jove d’habitatge” i potenciarem l’oferta de lloguers/compra d’habitatges de protecció oficial mitjançant la celebració de convenis entre les entitats financeres i l’Ajuntament perquè els bancs hagin d’oferir aquells habitatges que han estat objecte d’embargament i compleixin uns determinats requisits.
 • Facilitarem l’accés als lloguers mitjançant la flexibilització dels requisits d’obtenció del mateix.

 

BARRIS I URBANITZACIONS

Els barris i les urbanitzacions de la nostra ciutat tindran una atenció especial per fer que recuperin la seva centralitat i formin part com un element més del centre de Reus i per això proposem les següents mesures.

 • Regidor de Barri: Cada zona de Reus, barri o urbanització tindrà un regidor assignat de referència amb el qual es podrà posar en contacte qualsevol veí per resoldre problemes o dubtes que poguessin sorgir pel que fa a temàtiques diverses com seguretat, urbanisme, medi ambient, civisme o qualsevol temàtica dependent de l’Ajuntament.
 • Implantació definitiva de la Policia de Barri per a l’efectiva seguretat dels barris de la nostra ciutat sent una policia propera i propera tant als veïns com als comerciants de les zones que els siguin assignades. Als agents se’ls dotarà de tot tipus de mitjans tant humans com tecnològics perquè la tasca sigui el més efectiva possible.

Crearem una ciutat de l’automòbil al Tecnoparc amb zona lúdica per a les famílies

Presentació mesures econòmiques

El model econòmic de la nostra ciutat ha girat sempre entorn al comerç de proximitat i al turisme, vinculat al gran llegat modernista heretat, acompanyat evidentment, d’un gran teixit empresarial nascut d’aquesta base comercial.

El que volem fer és millorar-lo i dotar-lo de les millors eines o mitjans a l’abast de l’Ajuntament de la mà de la societat civil i empresarial per fer-ho immillorable i atractiu a l’exterior.

Un dels principals objectius serà el d’aconseguir una posició preferent com a motor de competitivitat convertint la innovació en un element diferenciador de la nostra ciutat sent el punt de connexió per atreure tant la implantació de noves empreses com la retenció del talent.

La política municipal que proposem és la d’aconseguir una estabilitat pressupostària que ajudi a generar la confiança necessària i que ajudi així, mitjançant un increment de l’oferta dels mitjans necessaris per a impulsar la dinamització econòmica creant ponts d’estreta col·laboració amb altres administracions.

Totes les mesures i noves iniciatives de promoció econòmica han d’estar consensuades amb els diferents agents econòmics i empresarials de la ciutat i territori com la pròpia Cambra de Comerç de Reus, les patronals PIMEC o CEPTA, les diferents associacions de Botiguers i del Mercat…

Per al Partit Popular de Reus, la millor política social és, sense cap dubte, l’OCUPACIÓ.

PROPOSTES ECONÒMIQUES:

 

 • Creació d’una Macroàrea que comprengui promoció econòmica, turisme i ocupació per què les actuacions concretes de promoció de comerç, empresa, polígons industrials i turisme vagin sempre lligades a la creació de llocs de treball, així com a plans d’ocupació. Les nostres propostes econòmiques tenen per objectiu crear  riquesa i llocs de treball a la nostra ciutat.

En concret, crearem un Pla dotat amb 600.000 € dels quals el 50% vindrà de l’estalvi del no pagament dels sous als regidors i de la reducció dels càrrecs de confiança en un 50%.

 • Col·laboració amb la petita i la mitjana empresa perquè a través de mecanismes d’innovació puguin donar-se més oportunitats per arribar a més recursos avançats tecnològicament als quals de manera individual no podrien arribar.
 • Apostarem perquè la ciutat sigui un referent en relació a l’economia del coneixement i la inversió posant en valor tots i cadascun dels potencials dels quals disposem. Hem d’aprofitar tant la indústria i la gran empresa implantada com els Centres Universitaris dels quals gaudim.
 • Fomentarem les ajudes/bonificacions fiscals per a tots aquells joves emprenedors que pretenguin instal·lar la seva empresa a Reus a través de mesures com la reducció dels impostos els dos primers anys d’alta d’autònom o ajudes per al lloguer dels locals destinats a usos comercials.

COMERÇ DE PROXIMITAT

Seguirem en el camí de la recuperació del comerç de la nostra ciutat. El comerç de Reus ha estat sempre un sector estratègic i fonamental per a la nostra ciutat i treballarem per seguir revitalitzant el sector del comerç de proximitat. S’ha de protegir i potenciar el comerç del centre de la ciutat, així com el de tots els seus barris que també formen part de l’eix comercial de proximitat de Reus.

Per a això i amb l’ànim de recuperar i dinamitzar el típic comerç de proximitat de la nostra ciutat i al que els nostres veïns i visitants tan arrelats estan, proposem diverses mesures com:

 • Rejoveniment del centre històric i accions per revitalització del mateix per facilitar i fer atractiva la implantació de noves activitats comercials i d’oci.
 • Oficina específica per a l’assessorament pel que fa a llicències i ajudes de tipus fiscal en relació a la implantació de nous comerços i activitats d’hostaleria.
 • Agilització dels atorgaments dels Permisos i Llicències d’Activitat per als comerços assumint l’Ajuntament, amb els seus mitjans humans i materials tràmits i costos que fins ara havien estat sufragats pel nou empresari, com certs controls administratius necessaris per a les obtencions de les Llicències.
 • Unificació de les llicències d’obres i d’activitats en aquells supòsits que es precisin ambdues.
 • Millora de la fiscalitat del sector del comerç en matèria de taxes, impostos i pagaments mitjançant la fórmula de reducció i incentivació fiscal lligades a la creació de llocs de treball.
 • Unificació de les Llicències de Terrassa dels establiments d’hostaleria juntament amb la Llicència principal de l’activitat per simplificar els tràmits administratius per a la seva obtenció des d’una mateixa Àrea de l’Ajuntament.
 • Reducció en un 50% del cost de la part proporcional de la llicència de terrasses.
 • Estudi de la possibilitat de reducció la taxa d’escombraries per als bars i restaurants de Reus.
 • Promoció i potenciació dels nostres Mercats Municipals amb mesures com ara el control de la competència deslleial, la reducció fins a un 50% del cost per cada lloc o parada, treballant per aconseguir una plena ocupació dels llocs oferts, convertint així els Mercats Municipals en un focus més d’atenció per als consumidors i turistes a través d’estàndards de qualitat en el servei i els productes oferts.
 • Millora i facilitació de zones d’estacionament tant per als comerciants com per als clients promovent ofertes pel que fa al preu dels aparcaments municipals conjuntament amb les Associacions de Comerciants.
 • Aturar el trànsit al Tomb dels Ravals els dissabtes per tal de promocionar la zona comercial i com a mesura de prova.

 

POLÍGONS INDUSTRIALS

Reus disposa de diversos Polígons Industrials com són el Polígon Dyna, Polígon Granja Vila, Polígon Agro-Reus, Polígon Més de les Ànimes.

Pel que fa al Polígon Tecnoparc ha de seguir sent promocionat per la seva completa o màxima ocupació al costat del nostre gran complex congressual que és Fira Reus, la qual ha de continuar amb la promoció de Reus per convertir-la en un referent de ciutat congressual a tots els nivells i sent així un gran aparador de la nostra ciutat i un immillorable focus d’atracció i atenció per a tot tipus de sectors empresarials i industrials.

El Tecnoparc el volem convertir en la Ciutat de l’Automòbil on s’hi concentrin diferents concessionaris i, a la vegada tingui establiments de restauració i oci familiar per tal que sigui una zona còmoda d’accedir-hi i amb activitats per fer-hi amb la família.

Creiem que el Tecnoparc hauria d’allotjar també uns Multicinemes que tanta falta fan a la ciutat per tal que els reusencs no s’hagin de traslladar a Tarragona o Vila-seca. Ja s’està amb converses amb les empreses interessades i, la propera primavera, Reus podria tornar a tenir sales de cinema.

Mitjançant la promoció i millora dels nostres polígons hem de posar a disposició de nous inversors i empresaris amb necessitat d’implantar a la nostra zona, els suficients incentius tant fiscals, administratius com d’infraestructures perquè triïn els nostres polígons per instal·lar-se. Els farem més atractius mitjançant:

 • La facilitació d’accessos als mateixos i creació d’una xarxa d’interconnexió entre tots ells.
 • Millora de la connexió del transport públic per així apropar els mateixos a la ciutat.
 • Implantació d’un cens i directori amb visualització suficient a través de les noves tecnologies per facilitar la ubicació de cadascuna de les empreses existents en els mateixos.
 • Creació d’una aplicació per a dispositius mòbils que suposi una ràpida localització de les empreses i indústries.
 • Arribada de la banda ampla donant cobertura tecnològica d’última generació a tots els polígons de la ciutat.
 • Convenient senyalització de tots els polígons i de les empreses en ells ubicades.
 • Inclusió dels polígons industrials i les seves empreses a la marca REUS promocionant donada la seva magnífica connexió i proximitat tant amb el Port com amb l’Aeroport.

Propostes per al sector de la restauració de Reus

Sebastià Domènech propostes restauració

Aquest matí, Sebastià Domènech, candidat del Partit Popular de Reus ha realitzat, acompanyat d’ altres membres de la llista, una visita a diversos establiments de restauració, bars i cafeteries de la ciutat i els ha presentat les diferents propostes electorals per aquest col∙lectiu.

Domènech ha destacat, la importància del sector de la restauració i hostaleria a la nostra ciutat “al qual cal donar suport doncs forma part del teixit social i comercial de Reus i, a la vegada, també forma part de l’oferta turística que oferim a tots els que ens visiten”.

A continuació, us les presentem, esperant que siguin del vostre interès:

‐ Per a les noves apertures, unificació de les Llicències de Terrassa dels establiments de restauració juntament amb la Llicència principal de  l’activitat per a simplificar els tràmits administratius per a la seva obtenció des d’ una Àrea de l’ Ajuntament.

‐ Per a tots els establiments que la sol∙licitin, reducció en un 50% del cost de la part proporcional de la llicència de terrasses.

‐ Estudiarem la possibilitat de reduir la taxa d’escombraries per als bars i restaurants de Reus.

‐ Millora i facilitació de zones d’estacionament tant pels empresaris i comerciants com pels clients promovent ofertes en quant al preu dels aparcaments municipals conjuntament amb les Associacions de Comerciants i Empresaris Hostaleria

Conferència Sebastià Domènech a Eix2015

 

10985386_568662039942980_799619663355574140_n

Sebastià Domènech, candidat a l’ Alcaldia del Partit Popular de Reus, ha iniciat el seu discurs a la Cambra de Comerç de la ciutat, en el marc de l’ Eix 2015, fent un repàs de les àrees que han estat sota la responsabilitat del Partit Popular durant els tres anys i mig que ha estat al govern.

Ha destacat que a tots els seus regidors se’ls reconeix eficiència i que s’ha dut a terme una bona gestió de les regidories encomanades. S’ha treballat principalment en àrees com la de promoció econòmica caracteritzant-se en la austeritat i en l’ eficàcia revitalitzant el turisme i desenvolupant el comerç de proximitat així com els nostres mercats. Així mateix ha emfatitzat els grans esforços fets per tenir una ciutat més neta i més segura des de les àrees de medi ambient i seguretat ciutadana. També ha ressaltat que els regidors del PP han estat claus per ha realitzar una transició ordenada en models com el d’ INNOVA cap a altres sistemes molt més redimensionats i gestionables.

Domènech ha destacat la seva gestió com a President d’ Aigües de Reus que ha estat molt important i profitosa pels reusencs en quant a la fusió de les tres empreses que fins el moment conformaven el grup Aigües. Així com la creació d’un fons social dotat amb 100.000€.

Sebastià Domènech vol reeditar el llaços de complicitat amb tot el teixit social interessat a revitalitzar el millor de Reus. El candidat a l’Alcaldia del Partit Popular ha ressaltat que la reducció del deute municipal a nivells raonables és la manifestació més generosa que pot tenir una Administració Pública en vers als seus ciutadans. El cap de llista popular proposa per reduir la despesa del consistori, entre altres qüestions, que els regidors no cobrin sous i la reducció en un 50% dels càrrecs de confiança alliberant així 600.000€ destinant-los a plans d’ ocupació.

Proposa també invertir en innovació donant suport a l’emprenedor local , agrupant una macro àrea de promoció Econòmica – Ocupació i Turisme, ja que la millor política social pels populars és la creació de llocs de treball.

Entre les mesures que proposa es troba la d’incentivar a nous emprenedors mitjançant la bonificació de la càrrega fiscal com les taxes d’ escombraries, IBI’s… i subvencionant el lloguer per a usos comercials.

Domènech vol concentrar-se en l’excel·lència de la ciutat de Reus i no augmentar la seva dimensió ja que la ciutat deu més de 300 milions d’euros i cal deure’n almenys la meitat.

En relació amb Urbanisme proposa que aquest es caracteritzi per la seva proximitat, apropant totes les millores urbanes a tots els barris de Reus per igual per articular així una relació física més fluida i fer així dels barris el centre de Reus.

Destaca també un pla de recuperació público-privada anomenat: ‘Reus Rehabilita’ per tal de destinar tots els recursos possibles a la rehabilitació del centre de Reus, així com millorar els accessos a la ciutat i per integrar els barris. Domènech fa esment de la creació del Regidor de Barri per tal de que les problemàtiques dels barris es vehiculin mitjançant aquesta figura.

Implantar definitivament la policia de barri i millora de l’eficàcia de la resposta amb l’ acció coordinada de les operacions de Guàrdia Urbana, Protecció Civil i Bombers.

En relació amb l’ immigració, Domènech ressalta que “hem d’ aconseguir una immigració legal, ordenada i en la mesura del possible integrada. Sota el control de la legalitat en origen com ho és l’ estricte compliment normatiu en el funcionament de locutoris, empadronament i centres de culte”. En relació a aquests últims, Domènech ressalta que no vol una segona mesquita mentre la primera no surti dels llistats de risc jihadista del Ministeri de l’ Interior.

Ha ressaltat també projectes en matèria de família destacant que “és el nucli central de la nostra societat i pel que fa a la gent gran ha de ser la nostra preocupació la creació de noves places residencials i més programes de salut, manteniment i voluntariat actiu per vetllar pel seu benestar”.

En relació a l’àrea d’ esports de la qual Domènech ha estat regidor fins al novembre del 2014 ha destacat que vol ampliar les instal·lacions i vol desenvolupar un Annex a l’ estadi municipal amb interessos privats.

Propostes per potenciar els Mercats Municipals de Reus.

Sebastià Domènech visita MercatAquest matí, el candidat del Partit Popular de Reus, Sebastià Domènech, acompanyat dels regidors Marcos Massó i Misericòrdia Bonfill han visitat el Mercat Central per tal de donar a conèixer als diferents comerciants i paradistes les seves propostes electorals per tal de potenciar aquests punts de compres tant importants i amb tanta tradició a la nostra ciutat.
En aquest sentit, Reus es destaca pels seus dos mercats municipals en el nucli urbà, al Mercat del Carrilet i el Mercat Central. A més, dins el terme municipal comptem amb el Mercat del Camp, el qual està especialitzat en majoristes de verdures, fruites i hortalisses i en el mercat directe amb els pagesos.

El Partit Popular de Reus vol fer dels nostres mercats un atractiu més, tant per al comerç de proximitat que ens visita com per al turisme que arriba. Per això, es vol promocionar i potenciar al màxim els Mercats Municipals tant en relació a les seves parades de l’interior com el mercat ambulant que els envolta ja que tenen una importància vital per a la vida quotidiana
de la ciutat.
Durant les converses que ha mantingut Sebastià Domènech amb els paradistes i comerciants, aquest matí, els ha explicat que “per a la millora de la imatge dels mateixos, des del PPC Reus farem que totes les parades interiors i exteriors arribin a estar ocupades en la seva totalitat i, per això, proposem en el nostre programa electoral, una rebaixa en els costos d’un 50%”.
Així mateix, des del PPC Reus es posaran en marxa mesures per lluitar contra la competència deslleial en la venda ambulant, “establint sancions econòmiques, però també amb la possibilitat de no deixar establir a tots aquells que incompleixin el Reglament que regeix els mercats”.
Per Sebastià Domènech, és important també crear sinergies al voltant dels mercats per tal d ’atraure més gent al seu entorn, “cal potenciar activitats a desenvolupar tant en el Mercat del Carrilet com al Mercat Central celebrant esdeveniments d’interès pel conjunt de la ciutat i revitalitzar així uns espais tan importants a nivell econòmic i social”.

Marcos Massó: El servei de neteja de Reus preveu neteja regular a tota la ciutat i campanyes intensives puntuals on calgui”

Marcos Massó, aquesta setmana en declaracions a Cadena Ser Reus: “El servei de neteja de Reus està plantejat per tal que aquest 2014 hi hagi una neteja permanent i regular a tota la ciutat amb reforços puntuals i campanyes intensives on calgui. Ens esforcem per tenir una ciutat neta i a la vegada demanem que els ciutadans també hi posin de la seva part. La neteja és cosa de tots”

Marcos Massó a Cadena SER Reus

Marcos Massó a Cadena SER Reus

Us deixem l’enllaça a l’entrevista sencera

 

 

 

 

 

 

Alicia Alegret: “Reus continua avançant en el concepte d’Smart City en matèria de mobilitat i aparcament”

L’àrea d’aparcament de zona blava de la Riera Miró es reforma i, aprofitant els treballs de millora, s’hi faran diverses actuacions que convertiran l’espai en un banc de proves d’aplicacions intel·ligents en temes de mobilitat, per millorar la circulació i la gestió de l’aparcament. Sensors de detecció de vehicles i llums de color verd o vermell en funció de l’ocupació de la plaça, informació de places disponibles com en els aparcaments subterranis, sistemes de cobrament adaptats per a la telegestió i que permetran pagar el temps real d’estacionament, millores energètiques per reduir la despesa de combustible i d’enllumenat, punts de recàrrega de vehicles elèctrics… Les millores en l’àmbit de la mobilitat que l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal AMERSAM, posarà en marxa a l’Àrea de la Riera Miró permetran aplicar i provar les darreres tecnologies en sistemes d’aparcament amb l’objectiu d’estendre-les en el futur a la resta de punts de la xarxa de zona blava.

La regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret destaca: «la millora de l’àrea de zona blava més utilitzada de la ciutat comporta també un salt endavant de l’aparcament regulat de Reus gràcies a la incorporació de solucions tecnològiques i intel·ligents en l’àmbit de la mobilitat. Una de les màximes del concepte smart city afirma que Internet ha canviat les nostres vides, però encara no les nostres ciutats, així comencem a fer-ho en aquest espai, amb la creació d’un banc de proves on AMERSAM experimentarà amb les darreres aplicacions en temes d’aparcament i, si donen bon resultat, les anirem estenent a la resta de zones blaves i pàrquings municipals.»

La regidora de promoció econòmica i mobilitat de Reus, Alicia Alegret, ha visitat avui les obres al pàrquing de zona blava de Riera Miró

La regidora de promoció econòmica i mobilitat de Reus, Alicia Alegret, ha visitat avui les obres al pàrquing de zona blava de Riera Miró

L’àrea de zona blava més utilitzada
Després de més de 13 anys en funcionament, les dades d’ocupació i rotació confirmen que l’Àrea de la Riera Miró, amb 185 places, és la més utilitzada de la xarxa: l’ocupació mitjana actual frega el 65%, amb una rotació diària de 3,46 vehicles per plaça –cal tenir en compte que l’àrea permet l’estacionament de llarga durada, amb una estada màxima de 4 hores. Els treballs de millora que comencen aquesta setmana tenen un pressupost de 60.000 euros i un termini d’execució de 2 mesos. Les obres es fan per trams i, sempre que sigui possible, hi haurà operativa una part de l’aparcament.

La conversió en un smart lab, un laboratori d’aplicacions intel·ligents en temes de mobilitat, preveu les actuacions següents:

 • Un sistema de detecció plaça a plaça –a través de sensors col·locats sota el paviment, uns detectors soterrats interconnectats en una unitat de control que centralitza la informació–.
 • La instal·lació de cartells d’¡nformació de places disponibles als dos accessos a l’àrea d’aparcament, al raval de Sant Pere i a la Riera d’Aragó,
 • Parquímetres d’última generació adaptats per a la telegestió –en aquesta àrea AMERSAM farà estudis i proves per a l’aplicació de nous sistemes de pagament –a través d’una aplicació per a telèfon mòbil, per exemple– i de gestió a distància –el sistema de sensors permet obtenir informació a distància de les places ocupades i del temps d’estacionament–. Aquesta millora també permetrà a l’usuari adaptar el pagament al temps real d’aparcament, amb sistemes que permeten indicar l’hora exacta d’arribada i l’hora de sortida.
 • La instal·lació de maquinària de recàrrega de vehicle elèctric, amb dos punts que permetran alimentar a la vegada dos turismes i tres motos,
 • La millora de la circulació interior amb la instal·lació de pantalles on s’informarà del número i de la situació de les places lliures, similars a les dels pàrquings municipals,
 • Diverses mesures d’eficiència energètica.

Reducció de la despesa energètica
La instal·lació de cartells informatius visibles des de les dues vies principals d’accés a l’aparcament, milloraran substancialment la mobilitat dels carrers de l’entorn i la circulació interior de l’àrea, estalviant als conductors recorreguts innecessaris. La informació serà visible les 24 hores del dia, més enllà de l’horari en què funciona la zona blava: el matí de 9 a 13 h i a la tarda, de 16 a 20 h, de dilluns a dissabte.

La monitorització de l’ocupació de l’Àrea Riera Miró permetrà introduir aquestes dades en els aplicatius per a telèfons intel·ligents i a través del web, de manera que aquesta informació s’integrarà amb la que ja s’ofereix dels set aparcaments subterranis municipals.

Pel que fa a l’enllumenat de l’espai, es canviaran els llums actuals per uns de més eficients tipus LED, equipats amb detectors de presència amb l’objectiu de reduir el consum d’energia quan el moviment de vehicles i persones ho permeti.

A més, aquesta àrea de zona blava comptarà amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, una de les apostes d’AMERSAM aquest 2014 i que es desplegarà a tota la xarxa d’aparcaments durant els pròxims mesos.

Ciutats intel·ligents, ciutats més habitables
La concepció smart city s’emmarca en l’adopció de mesures basades en la tecnologia per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans; les ciutats intel·ligents són ciutats més habitables i sostenibles, gràcies a l’aplicació de solucions innovadores per a una gestió més eficient i de qualitat dels serveis. La mobilitat i el transport són dos dels àmbits on s’ha començat a aplicar a nivell mundial.

L’any passat algunes de les accions posades en marxa a Reus van incidir en l’àmbit del transport, amb el nou servei de bus a demanda, primer a Mas Carpa i, des del mes de setembre, a la zona educativa de l’Escola d’Idiomes. Enguany, amb les noves instal·lacions a la Riera Miró, AMERSAM posa l’èmfasi en l’àmbit de la mobilitat privada, la gestió de l’aparcament a la via pública i el desplegament del vehicle elèctric

Cori Bonfill: “Trabajamos para que la gente mayor de Reus tenga una alimentación sana y saludable”

Una decena de socios del Casal Municipal de la Gent Gran ubicado en el Centro Cívico Migjorn se benefician del asesoramiento de alumnos de cuarto curso de Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Rovira y Virgili, con la supervisión de una profesora nutricionista.

Los talleres consisten en que una de las voluntarias y socia del casal, cocina y prepara unos menús que los alumnos experots en nutrición valoran si es adecuado para la gente mayor. La concejal de familia y gent gran de Reus, Cori Bonfill ha destacado como muy positiva esta colaboración entre la universidad y los casals municipales de la Gent Gran: “este taller contribuye a consolidar uno de los objetivos de la concejalía: que nuestros mayores de Reus tengan una alimentación y unos hábitos saludables. Y lo hace de una manera práctica y que favorezca unas relaciones intergeneracionales, que beneficien a ambas partes participantes más allà del ámbito de la salud”.

Marcos Massó: “Intensificaremos el control de aves urbanas para tener Reus aún más limpio y ordenado”

Uno de los problemas de incivismo y de salud pública que hay en la ciudad de Reus y en el que se está trabajando intensamente para solucionarlo desde el departamento de Medio Ambiente es el de la proliferación de palomas en la ciudad.

En este sentido y tal y como ha explicado el concejal Marcos Massó: “tenemos dos objetivos fundamentales: que la ciudadanía abandone la práctica de alimentar a los pájaros y que los propietarios de las casas antiguas y pisos no habitados tomen medidas de protección para evitar la entrada y la colonización de estos espacios por parte de los pájaros” .

Marcos Massó, concejal de Medio Ambiente de Reus

Marcos Massó, concejal de Medio Ambiente de Reus

En paralelo a esta campaña de sensibilización se intensificarán el control y captura de palomas para reducir el número de ejemplares a la vez que se seguirá sancionando económicamente a quien los alimente. Tal y como ha explicado Massó: “Son medidas necesarias para tener una ciudad más limpia y ordenada”.

La campanya de foment del civisme “Reus Conviu” continua amb noves accions a la ciutat

La regidoria de Convivència i Immigració ha iniciat una nova fase de la campanya de promoció del civisme, «Reus Conviu», amb l’objectiu d’involucrar-hi el sector de la restauració. Aquesta setmana s’han distribuït 3.000 posagots a cafeteries, bars i restaurants de la ciutat, amb consells que promouen la convivència i el bon veïnatge a la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania.

Per tal que aquesta actuació de sensibilització arribi al màxim nombre de persones possible, el disseny és molt gràfic, amb dibuixos en format de còmic. El protagonista dels posagots és un ninot que molesta als altres amb les seves accions. D’aquesta manera, es poden entendre les actituds incíviques i els consells per evitar-les sense necessitat de llegir.

Segons la regidora de Convivència i Immigració, Dolors Compte “aquesta actuació té com a objectiu el foment del civisme. És a dir, recordar, en un espai com és un local de restauració, en què la gent acostuma a estar relaxada i pot estar més receptiva, que cal que hi hagi un respecte mutu entre tots, i per tant una bona convivència”.

La regidora de Convivència i Immigració va donar el tret de sortida a aquesta actuació, el dissabte, 23 de novembre, al local de restauració “Lo més bo de los Barjas”, ubicat al Mas Abelló.

La regidora de Convivència i Immigració de Reus, Dolors Compte, durant la presentació de la campanya

La regidora de Convivència i Immigració de Reus, Dolors Compte, durant la presentació de la campanya

Els vuits consells dels posagots

 • «Eviteu embrutar l’espai públic» 
 • «Eviteu els sorolls i molèsties innecessàries al veïnat» 
 • «Recolliu els excrements de les mascotes i eviteu alimentar els animals del carrer» 
 • «Utilitzeu el mobiliari urbà només per als usos apropiats» 
 • «Dipositeu els residus en les papereres o contenidors adequats» 
 • «Respecteu els parcs i els jardins» 
 • «Eviteu espolsar o estendre roba als espais públics o comunitaris» 
 • «Eviteu obstaculitzar l’espai públic»

La campanya «Reus conviu»
És una campanya, de caràcter preventiu, per promoure la convivència i la cohesió social a Reus, que fins ara ha comptat amb la col·laboració del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través d’una subvenció del Fons Europeu per a la Integració.

A la ciutat conviuen persones amb costums molt diversos, tant pel seu origen com per la seva cultura, formació, edat, etc, que comparteixin cada dia l’espai públic. Per això, la campanya vol ser una eina efectiva per fer front a les situacions i circumstàncies que poden afectar o alterar la convivència. L’objectiu és facilitar una resposta equilibrada, basada en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de manteniment de l’espai públic en condicions adequades.

Es tracta d’una campanya de sensibilització i pedagogia que se suma a l’atenció específica i personalitzada i a la potestat sancionadora de l’Ajuntament per fer front a les actituds incíviques.