28 mayo, 2015

El PPC constata que “la campanya d’incendis està condicionada per la mala gestió del Govern envers els Bombers Voluntaris”El PPC constata que “la campaña de incendios está condicionada por la mala gestión del Govern respecto a los Bomberos Voluntarios”alegret_comissio
· La diputada Alícia Alegret manifesta que “creiem que és imprescindible prioritzar els recursos i reforçar els que es destinen a la campanya forestal, perquè aquesta és la forma d’actuar responsable i prudent”
· Critica que “el Govern de CiU ha estat incapaç de presentar un projecte de llei de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, que permeti implementar un nou model”

La diputada del Partit Popular Català Alícia Alegret ha constatat avui que “aquest any i aquesta campanya de prevenció d’incendis forestals –que ha estat presentada avui pels consellers Josep Maria Pelegrí i Ramón Espadaler- està condicionada per la mala gestió del conseller d’Interior envers els Bombers Voluntaris”. “El Govern ha demostrat la seva incapacitat pel diàleg i només s’ha avingut a un diàleg quan la situació ja era insostenible”, ha assenyalat afegint que “això és un greu i innecessari error, és una qüestió que encara no s’ha resolt”.

Durant la seva intervenció a la comissió d’Interior, Alegret ha recordat que “l’any 2014 Espadaler va anunciar que augmentaria les hores que farien els bombers professionals, i que havien declarat el servei com essencial”. “Després d’un any, però, no s’ha incorporat cap bomber nou, i ara, al 2015, és quan anuncien la convocatòria”, ha lamentat.

Així mateix, la diputada del PPC ha posat de manifest que “el Govern de CiU ha estat incapaç de presentar un projecte de llei de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, que permeti implementar un nou model”. “Parlen molt però no fan res”, ha sentenciat recordant que “els sindicats del Cos de Bombers van comparèixer en la comissió d’Interior fa més d’un any descrivint una situació molt preocupant i reclamant, entre d’altres qüestions, un nou model de foc forestal”.

Finalment, la diputada del PPC ha assenyalat que “creiem que és imprescindible prioritzar els recursos i reforçar els que es destinen a la campanya forestal, perquè aquesta és la forma d’actuar responsable i prudent”. “Ens hi juguem molt i ja hem pogut constatar les conseqüències del foc de l’any 2014 i de l’any 2012”, ha conclòs.

alegret_comissio
· La diputada Alicia Alegret manifiesta que “creemos que es imprescindible priorizar los recursos y reforzar los que se destinan a la campaña forestal, porque esta es la forma de actuar responsable y prudente”
· Critica que “el Govern de CiU ha sido incapaz de presentar un proyecto de ley de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos, que permita implementar un nuevo modelo”
 
La diputada del Partido Popular Catalán Alicia Alegret ha constatado hoy que “este año y esta campaña de prevención de incendios forestales -que ha sido presentada hoy por los consellers Josep Maria Pelegrí y Ramón Espadaler- está condicionada por la mala gestión del conseller de Interior respecto a los Bomberos Voluntarios”. “El Govern ha demostrado su incapacidad para el diálogo y sólo se ha avenido a un diálogo cuando la situación ya era insostenible”, ha señalado añadiendo que “esto es un grave e innecesario error, es una cuestión que aún no se ha resuelto”.
 
Durante su intervención en la comisión de Interior, Alegret ha recordado que “el año 2014 Espadaler anunció que aumentaría las horas que harían los bomberos profesionales, y que habían declarado el servicio como esencial”. “Después de un año, sin embargo, no se ha incorporado ningún bombero nuevo, y ahora, en el 2015, es cuando anuncian la convocatoria”, ha lamentado.
 
Asimismo, la diputada del PPC ha puesto de manifiesto que “el Govern de CiU ha sido incapaz de presentar un proyecto de ley de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos, que permita implementar un nuevo modelo”. “Hablan mucho pero no hacen nada”, ha sentenciado recordando que “los sindicatos del Cuerpo de Bomberos comparecieron en la comisión de Interior hace más de un año describiendo una situación muy preocupante y reclamando, entre otras cuestiones, un nuevo modelo de fuego forestal”.
 
Finalmente, la diputada del PPC ha señalado que “creemos que es imprescindible priorizar los recursos y reforzar los que se destinan a la campaña forestal, porque esta es la forma de actuar responsable y prudente”. “Nos jugamos mucho y ya hemos podido constatar las consecuencias del fuego del año 2014 y del año 2012”, ha concluido.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!