23 enero, 2015

El PPC retreu a Mascarell que “el pressupost de Cultura torna a ser el del dia de la marmota, amb molts anuncis i poca concreció”El PPC reprocha a Mascarell que “el presupuesto de Cultura vuelve a ser el del día de la marmota, con muchos anuncios y poca concreción”alegret_comissio • La diputada Alícia Alegret demana explicacions al conseller per “la renda vitalícia de 96.700 euros l’any adjudicada el 2000 pel Govern Pujol a Josep Benet per un fons documental que segons les informacions del PPC no té íntegrament la Generalitat, sinó que una part important resta en mans de la seva vídua”

La diputada del Partit Popular Català Alícia Alegret ha retret avui al conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que el pressupost de la Generalitat pel seu Departament “torna a ser el del dia de la marmota, amb molts anuncis i poca concreció”. En aquest sentit, Alegret ha assenyalat que “aquest pressupost és la radiografia de la seva gestió, marcada per l’obsessió independentista, i el conflicte permanent i innecessari amb el Ministeri” i ha afegit que “esperem que els mesos de legislatura que queden pugui concretar els anuncis que ha fet i que no s’han concretat”.

Durant el debat de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Cultura, la diputada del PPC ha enumerat “les set gran contradiccions del pressupost de cultura per l’any 2015”. “La primera és sobre l’impost d’estades turístiques, ja que en contra del que ens va dir que passaria el conseller, la veritat és que de la taxa turística del 2014, han anat pocs euros a cultura, tal i com ja li ha deixat clar el conseller Puig no hi ha previsió pel 2015 per a patrimoni, i la segona és l’impost de les operadores que ha de nodrir el fons del cinema i el nou fons creat per la llei, ja que no es pot entendre que es faci una llei exprés, un impost polèmic, que digui al sector que dotaran amb 20 milions d’euros el fons del cinema i només dos mesos després retalli sense explicacions 10 milions”.

En aquest sentit, Alegret ha manifestat que “la tercera contradicció és el Patrimoni, ja que cada any anuncia un impuls a l’ús i coneixement del patrimoni, i no hi ha partides en aquest sentit; la quarta és el Pla d’Equipaments culturals i Pla d’Ensenyaments Artístics, ja que no es veu cap intenció al pressupost ni té full de ruta en aquest àmbit, i la cinquena és el Pla de Museus, perquè en quatre anys ha presentat pressupostos per aprovar i desplegar la llei però la realitat és que fa quatre anys que ni en parla”. “Creu que el podrà desplegar aquesta legislatura?”, ha preguntat.

Així mateix, ha continuat la diputada del PPC, “la sisena contradicció és l’Acord Nacional de Cultura, ja que fa quatre anys que el remenen, ens ha tingut entretinguts als grups parlamentaris i res més; i la setena gran contradicció és el programa Europa Creativa, ja que vostè posa l’accent en la internacionalització, ens va anunciar que pel 2014 obtindrien 4 milions pel programa”. “Però quants diners han obtingut realment?”, ha reclamat a Mascarell.

Finalment, Alícia Alegret ha demanat explicacions al conseller per “la renda vitalícia de 97.600 euros l’any adjudicada a Josep Benet i Morell al Consell Executiu del Govern Pujol de desembre de l’any 2000 per un fons documental”. “Veiem que al pressupost d’enguany figura aquesta renda, que s’abonarà a la vídua, és a dir, que des del 2000 han rebut més d’1.300.000 euros”, ha explicat preguntant al conseller si “no hi havia límit en marcar la renda vitalícia per un fons documental que hauria d’estar taxat i si ningú controla o fiscalitza aquest acord”. I en aquest sentit, la diputada del PPC ha manifestat que “ens sobta que segons les nostres informacions els documents del fons de Josep Benet no hi són íntegrament ni al Centre d’Història Contemporània ni a l’Arxiu Nacional de Catalunya, tal i com preveia l’acord, i els té la seva vídua”. “Ens pot dir per què s’han pagat més d’1,3 milions per un fons que no té la Generalitat?”, ha conclòs preguntant a Mascarell.
alegret_comissio • La diputada Alicia Alegret pide explicaciones al conseller por “la renta vitalicia de 96.700 euros al año adjudicada en 2000 por el Govern Pujol Josep Benet por un fondo documental que según las informaciones del PPC no tiene íntegramente la Generalitat, sino que una parte importante queda en manos de su viuda”

La diputada del Partido Popular Catalán Alicia Alegret ha reprochado hoy al conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que el presupuesto de la Generalitat por su Departament “vuelve a ser el del día de la marmota, con muchos anuncios y poca concreció “. En este sentido, Alegret ha señalado que “este presupuesto es la radiografía de su gestión, marcada por la obsesión independentista, y el conflicto permanente e innecesario con el Ministerio” y ha añadido que “esperamos que los meses de legislatura que quedan pueda concretar los anuncios que ha hecho y que no se han concretado”.

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad de la sección presupuestaria correspondiente al Departament de Cultura, la diputada del PPC ha enumerado “las siete mayores contradicciones del presupuesto de cultura para el año 2015”. “La primera es sobre el impuesto de estancias turísticas, ya que en contra de lo que nos dijo que pasaría el conseller, la verdad es que de la tasa turística de 2014, han ido pocos euros en cultura, tal y como ya le ha dejado claro el conseller Puig no hay previsión para el 2015 para patrimonio, y la segunda es el impuesto de las operadoras que debe nutrir el fondo del cine y el nuevo fondo creado por la ley, ya que no se puede entender que se haga una ley express, un impuesto polémico, que diga el sector que dotarán con 20 millones de euros el fondo del cine y sólo dos meses después recorte sin explicaciones 10 millones”.

En este sentido, Alegret ha manifestado que “la tercera contradicción es el Patrimonio, ya que cada año anuncia un impulso al uso y conocimiento del patrimonio, y no hay partidas en este sentido; la cuarta es el Plan de Equipamientos culturales y Plan de Enseñanzas Artísticas, ya que no se ve ninguna intención al presupuesto ni tiene hoja de ruta en este ámbito, y la quinta es el Plan de Museos, porque en cuatro años ha presentado presupuestos para aprobar y desplegar la ley pero la realidad es que hace cuatro años que ni habla”. “¿Cree que podrá desarrollar esta legislatura?”, ha preguntado.

Asimismo, ha continuado la diputada del PPC, “la sexta contradicción es el Acuerdo Nacional de Cultura, ya que hace cuatro años que lo barajan, nos ha tenido entretenidos a los grupos parlamentarios y nada más; y la séptima gran contradicción es el programa Europa Creativa, ya que usted hace hincapié en la internacionalización, nos anunció que para el 2014 obtendrían 4 millones por el programa”. “¿Pero cuánto dinero han obtenido realmente?”, ha reclamado a Mascarell.

Finalmente, Alicia Alegret ha pedido explicaciones al conseller por “la renta vitalicia de 97.600 euros al año adjudicada a Josep Benet en el Consejo Ejecutivo del Govern Pujol de diciembre del año 2000 por un fondo documental”. “Vemos que el presupuesto de este año figura esta renta, que se abonará a la viuda, es decir, que desde el 2000 han recibido más de 1.300.000 euros”, ha explicado preguntando al conseller si “no había límite al marcar la renta vitalicia por un fondo documental que debería estar tasado y si nadie controla o fiscaliza este acuerdo”. Y en este sentido, la diputada del PPC ha manifestado que “nos sorprende que según nuestras informaciones los documentos del fondo de Josep Benet no están íntegramente ni en el Centro de Historia Contemporánea ni en el Archivo Nacional de Cataluña, tal y como preveía el acuerdo, y los tiene su viuda”. “¿Nos puede decir por qué se han pagado más de 1,3 millones para un fondo que no tiene la Generalitat?”, ha concluido preguntando a Mascarell.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!