22 septiembre, 2014

Sánchez-Camacho: “Es ridículo que Mas dilate este culebrón para intentar condicionar la agenda del Gobierno de España”01 RdP ASC 22 09 14La presidenta del Partit Popular Català, Alícia Sánchez-Camacho, ha considerat “ridícul i irresponsable” que el president de la Generalitat, Artur Mas, “estigui dilatant aquest culebrot per condicionar l’agenda del Govern d’Espanya i guanyar tres dies de campanya”. En aquest sentit, Sánchez-Camacho ha assenyalat que “Mas vol que l’opinió pública estigui només pendent d’ell però, faci el que faci, el final d’aquest procés serà el mateix: La llei i la justícia són la resposta democràtica que espera a Artur Mas i ERC davant la seva operació de ruptura”. “Els mecanismes del Govern per fer front a aquest desafiament a la democràcia estan preparats”, ha assegurat, per després afegir que “mentre, el Govern d’Espanya està per les coses importants, per millorar la nostra competitivitat i la nostra economia, com amb el viatge a la Xina que farà el president del Govern”.

En aquest context, la presidenta del PPC ha assegurat que “el temps no va a favor de Mas, corre en contra seu perquè el seu marge per corregir l’error es va acabant”. “Quan el Tribunal Constitucional adopti la seva resolució l’únic camí democràtic que li queda a Mas és acatar la decisió i aprofitar de manera seriosa l’oferta de diàleg en el marc de la llei del Govern d’Espanya”, ha assenyalat. Així mateix, ha afirmat que “si segueix als seus socis d’ERC amb la insubmissió a la llei, tancarà les portes a solucions possibles basades en el diàleg democràtic i portarà als catalans a la il•legalitat”.

Per a Sánchez-Camacho, “en política és fonamental la humilitat i tocar de peus a terra, però Artur Mas fa temps que ha perdut això i viu fora de la realitat”. En aquesta línia, ha considerat que “la Unió Europea es construeix amb la suma i qualsevol intent de trencar-la en mil trossos amb estratègies separatistes està condemnada al fracàs”. Tanmateix, la presidenta del PPC ha manifestat que “tenir els catalans en tensió permanent, mantenir la histèria política com a fórmula per tapar el seu desgovern, no evitarà que els catalans li passem factura per anys de no prendre decisions per solucionar la crisi i per tenir Catalunya en la inestabilitat política, jurídica i econòmica”.

Així mateix, la presidenta del PPC ha criticat les paraules de Mas, en les que va afirmar que la Constitució serveix per silenciar drets. Segons Sánchez-Camacho, “dir això és tenir una memòria molt curta. La Constitució garanteix els drets de tots els catalans i de tots els espanyols”. “Mas ha perdut tot sentit d’estat i de la responsabilitat”, ha assenyalat.

MOCIONS EN FAVOR DE LA CONSULTA ALS AJUNTAMENTS
Per que fa a la convocatòria de plens extraordinaris als ajuntaments catalans per aprovar mocions en favor de la consulta, Sánchez-Camacho ha considerat que “s’està utilitzant els ajuntaments catalans per la causa independentista”. Per a la presidenta del PPC, “els catalans no es mereixen que els seus alcaldes i regidors estiguin més pendents d’un referèndum il•legal que no se celebrarà que de solucionar els problemes dels seus veïns”
La presidenta del Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha considerado “ridículo e irresponsable” que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, “esté dilatando este culebrón para condicionar la agenda del Gobierno de España y ganar tres días de campaña “. En este sentido, Sánchez-Camacho ha señalado que “Mas quiere que la opinión pública esté sólo pendiente de él pero, haga lo que haga, el final de este proceso será el mismo: La ley y la justicia son la respuesta democrática que espera a Artur Mas y ERC ante su operación de ruptura “. “Los mecanismos del Gobierno para hacer frente a este desafío a la democracia están preparados”, ha asegurado, para después añadir que “mientras, el Gobierno de España está por las cosas importantes, para mejorar nuestra competitividad y nuestra economía, como con el viaje a China que realizará el presidente del Gobierno “.

En este contexto, la presidenta del PPC ha asegurado que “el tiempo no va a favor de Mas, corre en su contra porque su margen para corregir el error se va acabando”. “Cuando el Tribunal Constitucional adopte su resolución el único camino democrático que le queda a Mas es acatar la decisión y aprovechar de manera seria la oferta de diálogo en el marco de la ley del Gobierno de España”, ha señalado. Asimismo, ha afirmado que “si sigue a sus socios de ERC con la insumisión a la ley, cerrará las puertas a soluciones posibles basadas en el diálogo democrático y llevará a los catalanes en la il • legalidad”.

Para Sánchez-Camacho, “en política es fundamental la humildad y tener los pies en el suelo, pero Artur Mas hace tiempo que ha perdido eso y vive fuera de la realidad”. En esta línea, consideró que “la Unión Europea se construye con la suma y cualquier intento de romperla en mil pedazos con estrategias separatistas está condenada al fracaso”. Sin embargo, la presidenta del PPC ha manifestado que “tener los catalanes en tensión permanente, mantener la histeria política como fórmula para tapar su desgobierno, no evitará que los catalanes le pasamos factura por años de no tomar decisiones para solucionar la crisis y por tener Cataluña en la inestabilidad política, jurídica y económica “.

Asimismo, la presidenta del PPC ha criticado las palabras de Mas, en las que afirmó que la Constitución sirve para silenciar derechos. Según Sánchez-Camacho, “decir eso es tener una memoria muy corta. La Constitución garantiza los derechos de todos los catalanes y de todos los españoles “. “Mas ha perdido todo sentido de estado y de la responsabilidad”, señaló.

MOCIONES EN FAVOR DE LA CONSULTA A LOS AYUNTAMIENTOS
Por lo que respecta a la convocatoria de plenos extraordinarios en los ayuntamientos catalanes para aprobar mociones en favor de la consulta, Sánchez-Camacho ha considerado que “se está utilizando los ayuntamientos catalanes por la causa independentista”. Para la presidenta del PPC, “los catalanes no se merecen que sus alcaldes y concejales estén más pendientes de un referéndum il • legal que no se celebrará que de solucionar los problemas de sus vecinos”

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!