12 junio, 2014

Tona Duch: Durant 3 anys l’Escola d’Adults Marta Mata ha incrementat places i no ha apujat preus per satisfer tota la demanda”La regidoria de Formació per la Integració ha presentat aquest dijous 12 de juny l’oferta formativa del Centre de Formació d’Adults Escola Marta Mata per al curs 2014-2015, caracteritzada per l’augment de places. Un 70% d’aquest augment correspon al Graduat en Educació Secundària. S’oferiran un total de 374 places, 28 places més que el curs anterior.

La regidora de Formació per la Integració, Montserrat Duch, afirma que: «És important que durant 3 anys s’han anat incrementant les places i s’han mantingut els preus per tal de satisfer tota la demanda».

La regidora de Formació per la Integració de Reus, Tona Duch

La regidora de Formació per la Integració de Reus, Tona Duch

Oferta formativa
L’oferta formativa del CFA Escola Marta Mata pel curs 2014-2015 és:

  • Iniciació a la informàtica, 1 grup de15 places.
  • Cicle Instrumental nivell I, II i III,1 grup de 40 places a la tarda en oferta modula. 5 més que el curs anterior.
  • Graduat en Educació Secundària (GES), 200 places en horari de matí, tarda i vespre en oferta modular. 20 més que el curs anterior.
  • Curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà,1 grup de 28 places a la tarda. 1 més que el curs anterior.
  • Curs d’accés a cicles formatius de Grau Superior, 2 grups que suposen un total de 56 places, matí i vespre. 2 més que el curs anterior.
  • Curs d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, 1 grup de 35 places al vespre.

Pel que fa a la programació didàctica anual, el CFA Escola Marta Mata continuarà potenciant les sortides didàctiques i la utilització de les TIC com a element metodològic vertebrador del treball a l’aula.

Pagament dels cursos
Pel curs 2014-2015 s’han mantingut els preus i els abonaments (atur, família nombrosa o monoparental) i existeix ha la possibilitat de pagament fraccionat de la matrícula. També hi ha preus especials per a persones amb certificat de discapacitat.

Preinscripció al juny
Les dates per a la preinscripció per als nous alumnes és del 23 al 27 de juny al mateix centre, ubicat al Mas Carandell al barri Gaudí. La preinscripció és oficial i es fa a través de l’aplicatiu informàtic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que numera i barema totes les sol·licituds presentades.

En cas que la demanda superi l’oferta s’apliquen els criteris fixats pel Departament i si és el cas s’arriba al sorteig aleatori per a assignar les places al curs.

Les llistes d’espera generades després del procés de matrícula es gestionen durant tot el curs de manera que s’intenta donar sortida a totes les demandes existents.

Prèviament a les dates de preinscripció es pot sol·licitar entrevista personal per informar-se de les característiques i condicions dels diferents cursos.

La matrícula a tots els cursos es farà entre el 2 i el 8 de setembre i tenen preferència per a obtenir plaça les persones que hagin realitzat la preinscripció al juny.

Nova imatge
Una novetat d’aquest nou curs és que CFA Escola Marta Mata tindrà per primer cop la seva pròpia imatge. Per donar-la a conèixer, està previst que s’editin unes carpetes amb aquest nou distintiu, que es regalaran amb la matrícula a tots els alumnes.

Balanç del curs 2013-2014
Aquest curs 2013-2014, el percentatge d’aprovats ha estat d’un 89% en les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà; d’un 71% en les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior; i d’un 56% en l’Accés a la Universitat.

Al voltant del 72% dels alumnes dels cursos d’accés del CFA Escola Marta Mata ha aprovat les proves i podran continuar els seus estudis en els cicles de formació professional o a la Universitat.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!