11 junio, 2014

El PPC demana a Mascarell que “no utilitzi el patrimoni cultural de tots els catalans per difondre el seu pla separatista”El PPC pide a Mascarell que “no utilice el patrimonio cultural de todos los catalanes para difundir su plan separatista”alegret_ple• La diputada Alicia Alegret reclama al conseller que “canviï la manera de gestionar el patrimoni cultural, la seva promoció i difusió, de mà del turisme”
• Constata que “cal un Pla de Màrqueting, cal innovació, calen suports informàtics i TICS, calen tecnologies intel•ligents, i cal diferenciació i experiència”

La diputada del Partit Popular Català Alicia Alegret ha demanat avui al conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que “no utilitzi el patrimoni cultural de tots els catalans per difondre el seu pla separatista o per justificar el trencament amb la resta d’Espanya”. En aquest sentit, Alegret ha lamentat que “de les 40 accions aprovades al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, només estan focalitzant els esforços en la Ruta 1714”. “Entre altres acords, va anunciar un desplegament del mapa patrimonial cultural, el projecte 12X12, o l’espai patrimoni al Palau Moja”, ha recordat. “En quina fase estan aquests projectes?”, ha preguntat al conseller.

Mitjançant una interpel•lació del PPC, la diputada ha reclamat al conseller de Cultura que “canviï la manera de gestionar el patrimoni cultural, la seva promoció i difusió, de mà del turisme”. “No pot ser que Cultura-Patrimoni, i Turisme treballin sense compartir; és independent que pertanyin o no a diferents conselleries, però cal un treball conjunt en benefici de la promoció i difusió del valor patrimonial que atreu tants turistes l’any i que volen consumir el nostre patrimoni”, ha constatat.

D’altra banda, Alegret ha assenyalat que “cal un Pla de Màrqueting, cal innovació, calen suports informàtics i TICS, calen tecnologies intel•ligents, i cal diferenciació i experiència”, ha afegit. “Volem que ens aclareixi quin paper volen que juguin la comunicació i les xarxes socials en la difusió del patrimoni”, ha assenyalat, destacant que “cal posar l’accent en la comunicació i en el màrqueting, han de canviar la mentalitat i posar-se a la pell del consumidor cultural, cal un salt qualitatiu i de mentalitat”.

Pel que fa a la taxa turística, la diputada del PPC ha manifestat que “és just i de sentit comú que part de la taxa reverteixi en cultura, tal i com s’havia anunciat”. “Invertir en manteniment, conservació i promoció del patrimoni és fonamental en aquests moments, ja que les retallades en el pressupost de cultura han fet que cada vegada es destinin menys diners a restauració i conservació del patrimoni”, ha assenyalat.

Finalment, la diputada del PPC ha recordat al conseller que “el patrimoni català és patrimoni espanyol”, i li ha preguntat “per què no hi ha més col•laboració amb la resta d’Espanya”. “Per molt que s’entestin no hi ha una barrera física ni psicològica entre Catalunya i la resta d’Espanya, potser si enceta aquesta nova línia de treball es sorprendrà dels beneficis que podem tenir sumant i no dividint”, ha conclòs.
alegret_ple• La diputada Alicia Alegret reclama al conseller que “cambie la manera de gestionar el patrimonio cultural, su promoción y difusión, de mano del turismo”
• Constata que “hace falta un Plan de Marketing, hace falta innovación, se necesitan soportes informáticos y TIC, se necesitan tecnologías inteligentes, y hace falta diferenciación y experiencia”

La diputada del Partido Popular Catalán Alicia Alegret ha pedido hoy al conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que “no utilice el patrimonio cultural de todos los catalanes para difundir su plan separatista o para justificar la ruptura con el resto de España”. En este sentido, Alegret ha lamentado que “de las 40 acciones aprobadas en el Consejo de Administración de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural, sólo están focalizando los esfuerzos en la Ruta 1714”. “Entre otros acuerdos, anunció un despliegue del mapa patrimonial cultural, el proyecto 12×12, o el espacio patrimonio en el Palau Moja”, ha recordado. “¿En qué fase están estos proyectos?”, ha preguntado al conseller.

Mediante una interpelación del PPC, la diputada ha reclamado al conseller de Cultura que “cambie la manera de gestionar el patrimonio cultural, su promoción y difusión, de mano del turismo”. “No puede ser que Cultura-Patrimonio, y Turismo trabajen sin compartir; es independiente de que pertenezcan o no a diferentes consellerias, pero hay un trabajo conjunto en beneficio de la promoción y difusión del valor patrimonial que atrae tantos turistas al año y que quieren consumir nuestro patrimonio”, ha constatado.

Por otra parte, Alegret ha señalado que “hay un Plan de Marketing, hay innovación, se necesitan soportes informáticos y TIC, se necesitan tecnologías inteligentes, y hay diferenciación y experiencia”, ha añadido. “Queremos que nos aclare qué papel quieren que jueguen la comunicación y las redes sociales en la difusión del patrimonio”, ha señalado, destacando que “hay que poner el acento en la comunicación y en el marketing, deben cambiar la mentalidad y poner en la piel del consumidor cultural, hace falta un salto cualitativo y de mentalidad “.

En cuanto a la tasa turística, la diputada del PPC ha manifestado que “es justo y de sentido común que parte de la tasa revierta en cultura, tal y como se había anunciado”. “Invertir en mantenimiento, conservación y promoción del patrimonio es fundamental en estos momentos, ya que los recortes en el presupuesto de cultura han hecho que cada vez se destinen menos dinero a restauración y conservación del patrimonio”, ha señalado.

Finalmente, la diputada del PPC ha recordado al conseller que “el patrimonio catalán patrimonio español”, y le ha preguntado “por qué no hay más colaboración con el resto de España”. “Por mucho que se empeñen no hay una barrera física ni psicológica entre Cataluña y el resto de España, quizás si inicia esta nueva línea de trabajo se sorprenderá de los beneficios que podemos tener sumando y no dividiendo”, ha concluida.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!