26 junio, 2014

El Parlament aprova una moció del PPC per millorar la promoció del patrimoni cultural com a atractiu turísticEl Parlament aprueba una moción del PPC para mejorar la promoción del patrimonio cultural como atractivo turísticoalegret_ple• La diputada Alicia Alegret, insta a la Conselleria de Cultura a prendre mesures per que els més de dos milions de turistes que visiten cada any Catalunya coneguin millor el patrimoni cultural català

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí per unanimitat una moció del Partit Popular de Catalunya sobre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i en relació a la millora de la seva difusió i promoció del patrimoni cultural català.

La moció aprovada insta el Govern a obrir línies de treball efectives entre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i l’Agència Catalana de Turisme per tal de millorar la difusió del patrimoni cultural català entre els més de dos milions de turistes que visiten anualment Catalunya. En aquest sentit s’insta a buscar també el treball conjunt amb els serveis de turisme de les Diputacions provincials i ajuntaments catalans, a elaborar un pla de màrqueting i comunicació de l’Agència de Patrimoni Cultural per definir objectius i estratègies de millora i a aprofitar més i millor els instruments que les tecnologies intel•ligents de la informació i la comunicació posen al nostre abast per a captar nous públics i millorar les dinàmiques experiencials de consum que el visitant demana actualment.

La diputada Alicia Alegret, ha demanat una ràpida actuació en tots aquests temes “per tal de no perdre oportunitats en un sector turístic que genera un impacte de 400 milions d’euros, amb més de 600 empreses creades i que genera més de 4.000 llocs de treball. Ens visiten turistes d’arreu del món que majoritàriament visiten equipaments privats, de fundacions o en tot cas de gestió local com la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló, el Museu Dalí o el Museu Picasso. Cal que la Generalitat es pregunti perquè els equipaments culturals públics de la Generalitat no estan captant aquest fluxe de visitants i cal fer un bon diagnòstic de la situació i posar-hi solucions urgents”.

En aquesta línia, Alegret ha afegit que: “Es tant important atraure el turisme estranger com fer-ho amb el turista de proximitat, és a dir, el català i el de la resta d’Espanya. Per aconseguir que el turisme s’interessi també pels equipaments públics que gestiona la Generalitat, el govern català ha d’estendre pons de col•laboració amb les diputacions, ajuntaments i amb el territori. Només així aconseguirem enfortir la marca Catalunya de la mà de marques territorials com Barcelona, Costa Daurada, Costa Brava, Terres de Lleida, Terres de l’Ebre, etc.”

Taxa turística destinada a promoció cultural

La moció també demana que es defineixin els imports provinents de la taxa turística previstos de destinar a matèria de promoció cultural i de patrimoni així com l’ús que hi donarà el Departament de Cultural. Sobre això, Alegret ha manifestat que “els ajuntaments fa mesos que saben quins imports han recaptat amb la taxa turística i ja s’està treballant en programes de foment del turisme a nivell local. No pot ser que a dia d’avui, la conselleria de cultura encara no sàpiga quants diners té per invertir en patrimoni cultural i a quines accions concretes es destinaran”.
alegret_ple• La diputada Alicia Alegret, insta a la Conselleria de Cultura a tomar medidas para que los más de dos millones de turistas que visitan cada año Cataluña conozcan mejor el patrimonio cultural catalán

El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado esta mañana por unanimidad una moción del Partido Popular Catalán sobre la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural y en relación a la mejora de su difusión y promoción del patrimonio cultural catalán.

La moción aprobada insta al Govern a abrir líneas de trabajo efectivas entre la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural y la Agencia Catalana de Turismo para mejorar la difusión del patrimonio cultural catalán entre los más de dos millones de turistas que visitan anualmente Cataluña. En este sentido se insta a buscar también el trabajo conjunto con los servicios de turismo de las Diputaciones provinciales y ayuntamientos catalanes, a elaborar un plan de marketing y comunicación de la Agencia de Patrimonio Cultural para definir objetivos y estrategias de mejora ya aprovechar más y mejor los instrumentos que las tecnologías inteligentes de la información y la comunicación ponen a nuestro alcance para captar nuevos públicos y mejorar las dinámicas experienciales de consumo que el visitante solicita actualmente.

La diputada Alicia Alegret, ha pedido una rápida actuación en todos estos temas “para no perder oportunidades en un sector turístico que genera un impacto de 400 millones de euros, con más de 600 empresas creadas y que genera más de 4.000 puestos de trabajo. Nos visitan turistas de todo el mundo que mayoritariamente visitan equipamientos privados, de fundaciones o en todo caso de gestión local como la Sagrada Familia, la Pedrera, la Casa Batlló, el Museo Dalí o el Museo Picasso. Es necesario que la Generalitat se pregunte porque los equipamientos culturales públicos de la Generalitat no están captando este flujo de visitantes y hay que hacer un buen diagnóstico de la situación y poner soluciones urgentes”.

En esta línea, Alegret ha añadido que: “Es tan importante atraer el turismo extranjero como hacerlo con el turista de proximidad, es decir, el catalán y el del resto de España. Para conseguir que el turismo se interese también por los equipamientos públicos que gestiona la Generalitat, el gobierno catalán ha de extender puentes de colaboración con las diputaciones, ayuntamientos y con el territorio. Sólo así conseguiremos fortalecer la marca Cataluña de la mano de marcas territoriales como Barcelona, Costa Dorada, Costa Brava, Terres de Lleida, Terres de l’Ebre, etc. ”

Tasa turística destinada a promoción cultural

La moción también pide que se definan los importes provenientes de la tasa turística previstos destinar a materia de promoción cultural y de patrimonio así como el uso que dará el Departamento de Cultura. Al respecto, Alegret ha manifestado que “los ayuntamientos hace meses que saben qué importes han recaudado con la tasa turística y ya se está trabajando en programas de fomento del turismo a nivel local. No puede ser que a día de hoy, la conselleria de Cultura aún no sepa cuánto dinero tiene para invertir en patrimonio cultural y qué acciones concretas se destinarán”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!