21 mayo, 2014

Alegret: “El partit que treballa pel benestar de la gent gran és el Partit Popular”Alegret: “El partido que trabaja por el bienestar de las personas mayores es el Partido Popular”aalegret1_futbol· La diputada al Parlament ha fet campanya a Cambrils, on ha visitat la carpa electoral dels Populars.

La diputada al Parlament de Catalunya, Alícia Alegret, ha aprofitat la seva visita electoral a Cambrils per recordar que “el Partit Popular és l’únic partit que treballa pel benestar de la gent gran”.

Segons la Popular “les principals polítiques socials que estem treballant és la creació d’ocupació estable i de qualitat i el futur de la gent gran, aplicant programes específics sobre l’envelliment actius”, i ha recordat que “gràcies al PP, per primer cop els jubilats poden compatibilitzar la meitat de la seva pensió amb un salari”.

“Volem millorar la seva qualitat de vida, afavorint una vida saludable i segura, protegir-los de les males pràctiques i abusos en tots els àmbits, i millorar també la coordinació dels sistemes de Seguretat Social europeus per al seu benefici”, ha insistit.

Alegret ha conclòs recordat que “el govern del PP ha revaloritzat totes les pensions, fins un 2% les més baixes, i està destinant 8 de cada 10 euros del pressupost d’Assumptes Socials a la gent gran”.

aalegret1_futbol· La diputada en el Parlament ha hecho campaña en Cambrils, donde ha visitado la carpa electoral de los populares.

La diputada en el Parlamento de Cataluña, Alicia Alegret , ha aprovechado su visita electoral a Cambrils para recordar que “el PP es el único partido que trabaja por el bienestar de las personas mayores”.

Según la Popular “las principales políticas sociales que estamos trabajando es la creación de empleo estable y de calidad y el futuro de la gente mayor, aplicando programas específicos sobre el envejecimiento activos” , y ha recordado que “gracias al PP, por primera vez los jubilados pueden compatibilizar la mitad de su pensión con un salario”.

“Queremos mejorar su calidad de vida, favoreciendo una vida saludable y segura, protegerlos de las malas prácticas y abusos en todos los ámbitos, y mejorar la coordinación de los sistemas de Seguridad Social europeos para su beneficio”, ha insistido.

Alegret ha concluido recordado que “el gobierno del PP ha revalorizado todas las pensiones, hasta un 2% las más bajas, y está destinando 8 de cada 10 euros del presupuesto de Asuntos Sociales a la gente mayor”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!