25 marzo, 2014

Alicia Alegret: “L’Ajuntament continua fomentant i recolzant el comerç local i l’emprenedoria a Reus”La regidora cap de l’Àrea de Promoció Econòmica, Alícia Alegret, i el regidor d’Innovació, Empresa i Ocupació, Marc Arza, han presentat aquest dimarts  dues noves convocatòries de subvencions orientades a impulsar l’activitat econòmica, empresarial i comercial. Aquestes mesures s’afegeixen a les que ja ve aplicant el Govern per incentivar l’activitat econòmica a la ciutat.

Una de les convocatòries preveu l’atorgament de subvencions per impulsar el creixement empresarial, l’ocupació, la innovació i la cooperació empresarial, mentre l’altra convocatòria preveu impulsar la competitivitat del comerç, serveis, mercats, promoció de ciutat i cooperació comercial.

Moment de la presentació de les bases de les subvencions al comerç i a l'emprenedoria per aquest 2014

Moment de la presentació de les bases de les subvencions al comerç i a l’emprenedoria per aquest 2014

Impuls al creixement empresarial i creació d’ocupació

La regidoria d’Innovació, Empresa i Ocupació proposa, a les bases de la convocatòria per impulsar el creixement empresarial, dues línies d’ajuts.

  • Línia d’impuls del creixement empresarial, la innovació i l’ocupació.
  • Línia de foment a la cooperació i dinamització empresarial.

La línia d’impuls del creixement empresarial, la innovació i l’ocupació preveu subvencionar les quotes de totes aquelles persones que es donin d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, a excepció d’aquells que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els tres mesos anteriors a la data d’alta al corresponent règim de la Seguretat Social. L’import de la subvenció correspon a una quantitat equivalent a les quotes del règim especial d’autònoms de la Seguretat Social, i es limitarà a 12 quotes, amb un import màxim de 250 euros per quota. L’import màxim a percebre per persona beneficiària serà de 1.500 euros. A diferència de l’any 2013, en aquesta convocatòria es permet la possibilitat que les subvencions previstes a les bases siguin compatibles amb d’altres subvencions o ajuts de naturalesa anàloga provinents de l’Ajuntament de Reus (com és el cas de la línia de subvencions per impulsar el comerç).

La línia de foment a la cooperació i dinamització empresarial preveu donar suport a associacions o col·lectius empresarials de la ciutat que liderin accions de foment de l’emprenedoria i de consolidació i creixement empresarial. L’Ajuntament subvencionarà fins a un 50% de la campanya de foment empresarial que es proposi, amb un màxim de 3.000 euros.

Impuls al comerç

La convocatòria de subvencions per impulsar la competitivitat comercial preveu 4 línies d’ajuts:

  • Subvencions per a establiments comercials i de serveis de primera instal·lació a Reus
  • Subvencions per a l’impuls del comerç de qualitat als mercats municipals.
  • Subvencions per a la millora en la competitivitat de locals comercials i de serveis ja existents.
  • Subvencions de foment del comerç associat per a la dinamització d’una zona d’alta concentració comercial i promoció econòmica de la ciutat.

Pel que fa a la línia 1 (establiments de primera instal·lació), les bases preveuen una subvenció del 30% de la inversió en immobilitzat material (adequació, rètol, mobiliari…), amb un màxim de 1.500 euros per sol·licitant i titular procedent de l’atur. L’import màxim que es pot concedir a cada empresa sol·licitant és de 3.000 euros.

La línia 2 (impuls del comerç de qualitat als mercats municipals) preveu una subvenció del 30% de la inversió en immobilitzat mateiral, amb un màxim de 1.700 euros per sol·licitant i titular procedent de l’atur. L’import màxim de la subvenció serà de 3.000 euros.

La línia 3 (millora en la competitivitat de locals comercials i de serveis ja existents) ofereix subvencionar el 30% de la inversió amb un màxim de 3.000 euros per establiment. S’adreça a petites i mitjanes empreses que reformin o modernitzin el seu negoci ubicat a Reus amb la finalitat d’aconseguir una major competitivitat. S’hi poden acollir comerços que tinguin una antiguitat mínima d’obertura al públic de 6 mesos i que realitzin una inversió en la reforma i modernització del negoci amb la finalitat d’obtenir una major competitivitat i/o que realitzin una inversió en mesures de seguretat del negoci durant l’exercici anual de la convocatòria.

Finalment, la línia 4 (foment del comerç associat) s’adreça a subvencionar les campanyes de foment comercial i promoció i l’ajut pot arribar a un 50% amb un màxim de 3.000 euros.

La regidora de Promoció Econòmica, Alícia Alegret, ha subratllat el fet que amb aquesta nova convocatòria d’ajuts es vol continuar contribuint a “donar suport a aquells emprenedors i a aquells negocis que amb el seu esforç dinamitzen i construeixen dia a dia l’activitat econòmica local, a la vegada que volem incentivar els professionals i emprenedors que es troben en situació d’atur a promoure la seva autoocupació i generar nova activitat econòmica a la ciutat”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!