21 marzo, 2014

Alegret: “El Govern no té diners per a manteniment i conservació del patrimoni cultural català però si per a actes del tricentenari, per la ruta 1714 i per subvencionar entitats separatistes”Alegret: “El Govern no tiene dinero para mantenimiento y conservación del patrimonio cultural catalán pero si para actos del tricentenario, para la ruta 1714 y para subvencionar entidades separatistas”alegret_comissio• La diputada del Partit Popular ha instat al Conseller Mascarell a que sigui el conseller de tots els catalans, no només dels independentistes

La diputada del Partit Popular de Catalunya i portaveu del PPC a la comissió de cultura i llengua, Alicia Alegret, ha demanat al conseller de cultura Ferran Mascarell que posi en marxa definitivament i amb celeritat l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que tradueixi la pàgina web de l’agència, no només al castellà i a l’anglès, sinó també al francès, a l’alemany o al rus de cara a posicionar-la millor a la resta de món i que reactivi el Museu d’Arqueologia de Catalunya, que en aquests moments es troba sota mínims i sense uns objectius fixats, ni un pla de treball definit. La Diputada Popular, a més, ha reclamat al Conseller que el Departament de Cultura es coordini amb Turisme i amb els Ajuntaments i Diputacions per a la promoció i difusió del patrimoni cultural de Catalunya.

Tal i com Alegret ha manifestat a la comissió: “L’Agència catalana del patrimoni cultural es va crear per llei l’any 2011 i des del Partit Popular de Catalunya vam donar-hi suport per que crèiem que podia ser una bona eina per a la millora de la gestió del patrimoni català. Han passat dos anys i mig i l’Agència es troba en fase inicial de creació mentre a molts punts de Catalunya, el patrimoni existent està patint les retallades del govern català i es va deteriorant per manca de manteniment i conservació. Tenim la sensació de què durant dos anys i mig han estat perdent el temps”.

Alícia Alegret també s’ha referit en la seva intervenció a la oportunitat que suposaria disposar ja dels diners de la taxa turística previstos per a inversions en millora, manteniment i conservació del patrimoni cultural, “Ens preocupa que la Conselleria de Cultura a hores d’ara encara no sàpiga quina quantitat li correspon de la taxa turística de 2013. Molts Ajuntaments ja han ingressat el primer pagament i saben quant i quan cobraran la seva part i en canvi el Departament de Cultura encara no té ni informació ni previsió de cobrament quan la justificació principal de la taxa turística era obtenir recursos per al manteniment i conservació del patrimoni cultural”.

En un altre ordre de coses, Alegret ha qüestionat novament la política de subvencions que segueix la conselleria liderada per Ferran Mascarell. “Mentre es retalla en els pressupostos de cultura en la conservació del patrimoni, el Govern sí té diners pels actes del tricentenari, per a entitats separatistes, per a exposicions de 300 Diades o per a la Ruta 1714 que justifiquen el relat independentista. Vostè ha de ser el conseller de tots els catalans, no només dels independentistes ja que gestiona diners de tots els catalans, no només dels separatistes” ha afirmat la diputada reusenca.

Alegret ha conclòs dient que: “Després de dos anys d’inacció de la conselleria de cultura, enlloc de fer autocrítica, ho justifica una vegada més tornant a culpar el govern d’Espanya en comptes de trucar a la seva porta i buscar fórmules per treballar conjuntament. Fer creure que el govern de l’Estat no se sent el patrimoni català com a propi i com a part del patrimoni cultural espanyol és faltar a la veritat”

alegret_comissio• La diputada del PP ha instado al conceller Mascarell que sea el conceller de todos los catalanes, no sólo de los independentistas

La diputada del Partido Popular de Cataluña y portavoz del PPC en la comisión de cultura y lengua, Alicia Alegret, ha pedido al conceller de cultura Ferran Mascarell que ponga en marcha definitivamente y con celeridad la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, que traduzca la página web de la agencia, no sólo al castellano y al inglés, sino también al francés, al alemán o al ruso de cara a posicionarla mejor en el resto de mundo y que reactive el Museo de Arqueología de Cataluña, que en estos momentos se encuentra bajo mínimos y sin unos objetivos fijados, ni un plan de trabajo definido. La Diputada Popular, además , ha reclamado al Consejero que el Departamento de Cultura se coordine con Turismo y con los Ayuntamientos y Diputaciones para la promoción y difusión del patrimonio cultural de Cataluña.

Tal y como Alegret ha manifestado a la Comisión: ” La Agencia catalana del patrimonio cultural se creó por ley en 2011 y desde el Partido Popular de Cataluña la apoyamos porque creíamos que podía ser una buena herramienta para la mejora de la gestión del patrimonio catalán. Han pasado dos años y medio y la Agencia se encuentra en fase inicial de creación mientras en muchos puntos de Cataluña, el patrimonio existente está sufriendo los recortes del gobierno catalán y se va deteriorando por falta de mantenimiento y conservación. Tenemos la sensación de que durante dos años y medio han estado perdiendo el tiempo”.

Alicia Alegret también se ha referido en su intervención a la oportunidad que supondría disponer ya del dinero de la tasa turística previstos para inversiones en mejora, mantenimiento y conservación del patrimonio cultural, “Nos preocupa que la Consejería de Cultura en estos ahora todavía no sepa qué cantidad le corresponde de la tasa turística de 2013 . Muchos Ayuntamientos ya han ingresado el primer pago y saben cuánto y cuándo cobrarán su parte y en cambio el Departamento de Cultura aún no tiene ni información ni previsión de cobro cuando la justificación principal de la tasa turística era obtener recursos para el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural”.

En otro orden de cosas, Alegret ha cuestionado nuevamente la política de subvenciones que sigue la conselleria liderada por Ferran Mascarell . “Mientras se recorta en los presupuestos de cultura en la conservación del patrimonio, el Govern sí tiene dinero por los actos del tricentenario, para entidades separatistas, para exposiciones de 300 Días o para la Ruta 1714 que justifican el relato independentista. Usted debe ser el consejero de todos los catalanes , no sólo de los independentistas ya que gestiona el dinero de todos los catalanes , no sólo de los separatistas” ha afirmado la diputada reusense.

Alegret ha concluido diciendo que: “Después de dos años de inacción de la conselleria de cultura, en lugar de hacer autocrítica, lo justifica una vez más volviendo a culpar al gobierno de España en vez de llamar a su puerta y buscar fórmulas para trabajar conjuntamente. Hacer creer que el gobierno del Estado no se siente el patrimonio catalán como propio y como parte del patrimonio cultural español es faltar a la verdad “.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!