30 diciembre, 2013

Sebastià Domènech: ” Ja hem atès 130 famílies amb les noves mesures socials d’Aigües de Reus”La societat municipal Aigües de Reus, amb la col·laboració dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus, ha atès a 129 famílies amb les noves mesures de caràcter social que l’empresa municipal va aprovar el passat mes de juliol. Tal i com ha explicat el president d’Aigües de Reus, Sebastià Domènech: “Les mesures van dirigides a aquells abonats amb dificultats econòmiques i que tenen problemes a l’hora de fer front a la factura de l’aigua. En aquests casos, i prèvia aprovació dels Serveis Socials municipals, Aigües de Reus ha assumit el pagament de les factures de l’aigua i els recàrrecs derivats de l’impagament d’aquests rebuts, equivalents a un import de 22.229,12 euros. Per al 2014, la mesura es mantindrà i ampliarà la seva dotació econòmica fins als 30.000 euros”

Aquestes mesures van ser aprovades pel Consell d’Administració d’Aigües de Reus el passat mes de juliol, en constatar que cada cop són més les famílies que, en no poder assumir els rebuts d’aigua, es veuen abocades a fer front als recàrrecs que van associats a l’impagament, un fet que només provoca més dificultats per reconduir la seva delicada situació econòmica.

Sebastià Domènech, President d'Aigües de Reus

Sebastià Domènech, President d’Aigües de Reus

Prèviament, el mes de març, Aigües de Reus ja va decidir assumir alguns dels recàrrrecs derivats dels impagaments acumulats. I és que els impagaments o el retard en el pagament acaben, sovint, al cap dels mesos, amb la suspensió del subministrament o la retirada del comptador. Un procés administratiu que, un cop engegat, és més costós de revertir i, per tant, de més difícil solució per a les famílies que viuen dificultats econòmiques.

`Sebastià Domènech ha explicat que “amb aquestes mesures, l’Ajuntament de Reus vol facilitar una segona oportunitat a les famílies que es veuen en una situació econòmica compromesa, a fi i efecte que no es vegin privades d’un servei bàsic com és l’abstiment d’aigua”.

El mes de juliol, el Consell d’Administració va acordar l’ampliació de les mesures socials, de manera que els Serveis Socials de l’Ajuntament han pogut aprovar ajuts directes per fer front al rebut de l’aigua, ja sigui de manera total o parcial.

Altres mesures ja existents

Aquestes noves mesures s’han sumat a tot un seguit d’ajuts de caràcter social, mitjançant bonificacions, que Aigües de Reus aplica des de fa temps. Aquest és el cas, per exemple, de la «Tarifa social» destinada a famílies que tinguin tots el membres a l’atur o a aquelles persones majors de 60 anys que percebin la pensió mínima. Aquesta «tarifa social» (que comporta bonificacions en els dos primers trams de la factura) s’aplica automàticament quan l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) comunica a l’empresa que ha començat a aplicar el seu Canon Social. Per tant, el procediment per obtenir aquestes bonificacions concretes passa, en primer lloc, per l’Agència Catalana de l’Aigua, que és on s’han d’adreçar els interessats.

També hi ha bonificacions per a les famílies nombroses, que estiguin integrades per un o dos progenitors i tres fills o més. La bonficació consisteix en l’ampliació dels metres cúbics per persona i mes que s’emmarquen en el segon bloc de la quota variable d’aigua i claveguera. En aquest cas, sí que les bonificacions es demanen directament a Aigües de Reus. A banda, l’Agència Catalana de l’Aigua també aplica un seguit de bonificacions a les famílies amb més de quatre membres.

A més, en el que portem d’any, també s’han concedit 196 ajornaments o fraccionaments del deute, a través de les sol·licituds rebudes des de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!