11 noviembre, 2013

Luna: “El tracte de la Generalitat amb la província de Tarragona és alarmant”Luna: “El trato de la Generalitat con la provincia de Tarragona es alarmante”IMG_0525·     Roca: “Cada vegada més tarragonins se’n adonen del maltractament sistemàtic al que sotmeten la ciutat”.

·     Alegret: “Reclamem al Govern que paguin el deute que tenen amb Reus i que paguin allò que es compromet als pressupostos”.  

Els Diputats al Parlament de Catalunya per Tarragona, Rafael Luna, Jordi Roca i Alícia Alegret, han valorat els pressupostos per a la província de Tarragona per al 2014 assegurant que “el tracte de la Generalitat amb Tarragona és alarmant”. El Diputat Rafa Luna ha recordat que “a diferència dels pressupostos de la Generalitat, amb 66 milions d’euros per Tarragona, el govern espanyol, el que roba i no dóna a Catalunya el que té que donar, ha fet una inversió de 350 milions”.

Per Luna “la província han vist com es retallava el pressupost gairebé un 50% respecte el 2012, i són alarmants els casos de les Terres de l’Ebre, amb un 75,41% de retallada, i els de la Conca de Barberà i la Terra Alta, amb una retallada superior al 94%”. També “és preocupant que Tarragona i Reus siguin unes de les ciutat més oblidades de tot Catalunya, amb una inversió, per exemple, de 2,4 MEUR a Tarragona, mentre a Girona és de 6,2 MEUR i a Lleida de 10,2 MEUR”.

“El President de la Diputació cada any s’emporta el millor tros dels pressupostos per al seu municipi, Vila-seca, i he de dubtar si algun diputat del territori té algun pes específic per poder canviar les inversions al seu municipi, com l’alcalde de Montblanc”, ha afegit Luna.

El Diputat ha recordat que “som l’única província de tot Catalunya que no té un Conseller, i això suposa que no hi ha una veu de Tarragona dins del Govern”, preguntant-se “perquè CIU ni ERC han sortit a valorar aquest pressupostos?. CiU governa al toc de pito d’ERC. Diria, més aviat, que és ERC qui governa, i CiU qui va a remolc”, ha conclòs.

TARRAGONA

El Diputat Jordi Roca ha valorat la inversió a la ciutat de Tarragona assegurant que “cada vegada més tarragonins se’n adonen del maltractament sistemàtic al que la Generalitat sotmet la nostra ciutat”.

“En ensenyament, Tarragona és la més perjudicada de Catalunya; altres presons s’inauguraran enguany, però no la de Tarragona; hi ha grans despeses en lloguer per no tenir una Ciutat de la Justícia en condicions; ens trobem amb 3593 euros en inversions per al consorci de mobilitat del Camp de Tarragona, mentre el metro de Sabadell rebrà 74 MEUR; no tenim res per la residencial ni la laboral, ni tampoc creuen en els projectes de la ciutat: com els Jocs del 2017 o les Smart Cities”, ha denunciat Roca.

El Diputat ha recordat que “cada habitant de Tarragona envia 5.000 euros i el que rebrà en inversions són 17. Les dades són esfereïdores. Una família de 4 membres li dóna 20.000 euros a Artur Mas i ell els convida un dia al cinema”.

REUS

Pel que fa a la capital del Baix Camp, la Diputada Alícia Alegret ha reclamat la Generalitat “que es pagui el que s’ha anunciat. El que no pot fer és excusar-se en un suposat i fals impagament del Govern central per no complir les obligacions que té amb els ajuntaments”, recordant que “gràcies al Govern de Rajoy l’Ajuntament de Reus pot pagar les factures que té amb els diversos proveïdors”.

Alegret considera que els pressupostos “són manifestament millorables” i ha reclamat el Govern “que ens paguin el deute i que no ens generin més, més enllà de d’inversions concretes”, i ha reclamat “el desdoblament de la carretera de la Misericòrdia, que és una obra prioritària per la mobilitat i accés a la ciutat i que fa anys que estem demanant i no arriba”.

Finalment la Diputada ha explicat que “comparant els pressupostos amb altres poblacions com Vila-seca, ens agradaria que haguessin apostat molt més per Reus”, ha insistit en “el greuge que tenim amb inversions que es fan a Barcelona” i ha recordat que “si els pressupostos no es compleixen, són paper mullat”.

IMG_0525· Roca : “Cada vez más tarraconenses se dan cuenta del maltrato sistemático al que someten la ciudad”

· Alegret : “Reclamamos al Govern que paguen la deuda que tienen con Reus y que paguen lo que se compromete en los presupuestos” 

Los Diputados en el Parlament de Catalunya por Tarragona, Rafael Luna, Jordi Roca y Alicia Alegret , han valorado los presupuestos para la provincia de Tarragona para 2014 asegurando que “el trato de la Generalitat con Tarragona es alarmante” . El Diputado Rafa Luna ha recordado que “a diferencia de los presupuestos de la Generalitat, con 66 millones de euros por Tarragona, el gobierno español, el que roba y no da a Cataluña lo que tiene que dar, ha hecho una inversión de 350 millones”.

Para Luna ” la provincia han visto como se recortaba el presupuesto casi un 50% respecto al 2012, y son alarmantes los casos de las Terres de l’Ebre, con un 75,41% de recorte , y los de la Conca de Barberà y la Terra Alta , con un recorte superior al 94%”. También “es preocupante que Tarragona y Reus sean unas de las ciudades más olvidadas de toda Cataluña, con una inversión, por ejemplo , de 2,4 MEUR en Tarragona , mientras en Girona es de 6,2 MEUR y en Lleida de 10,2 MEUR ” .

“El Presidente de la Diputación cada año se lleva el mejor trozo de los presupuestos para su municipio, Vila- seca , y he de dudar si algún diputado del territorio tiene algún peso específico para poder cambiar las inversiones en su municipio, como el alcalde de Montblanc “, ha añadido Luna .

El Diputado ha recordado que “somos la única provincia de toda Cataluña que no tiene un conseller , y eso supone que no hay una voz de Tarragona dentro del Govern”, preguntándose “por qué ni CIU ni ERC han salido a valorar este presupuestos. CiU gobierna al toque de pito de ERC. Diría , más bien, que es ERC quien gobierna, y CiU quien va a remolque “, ha concluido.

TARRAGONA

El Diputado Jordi Roca ha valorado la inversión en la ciudad de Tarragona asegurando que “cada vez más tarraconenses se dan cuenta del maltrato sistemático al que la Generalitat somete nuestra ciudad” .

“En enseñanza, Tarragona es la más perjudicada de Cataluña; otras cárceles inaugurarán este año, pero no la de Tarragona ; hay grandes gastos en alquiler por no tener una Ciudad de la Justicia en condiciones ; nos encontramos con 3593 euros en inversiones para el consorcio de movilidad del Camp de Tarragona , mientras el metro de Sabadell recibirá 74 millones de euros; no tenemos nada por la residencial ni la laboral, ni tampoco creen en los proyectos de la ciudad : como los Juegos de 2017 o las Smart Cities “, ha denunciado Roca .

El Diputado ha recordado que “cada habitante de Tarragona envía 5.000 euros y el que recibirá en inversiones son 17. Los datos son escalofriantes. Una familia de 4 miembros le da 20.000 euros a Artur Mas y él los invita un día al cine ” .

REUS

En cuanto a la capital del Baix Camp, la Diputada Alicia Alegret ha reclamado la Generalitat “que se pague lo que se ha anunciado. Lo que no puede hacer es excusarse en un supuesto y falso impago del Gobierno central por no cumplir las obligaciones que tiene con los ayuntamientos , recordando que “gracias al Gobierno de Rajoy del Ayuntamiento de Reus puede pagar las facturas que tiene con los diversos proveedores ” .

Alegret considera que los presupuestos “son manifiestamente mejorables” y ha reclamado al Govern “que nos paguen la deuda y que no nos generen más, más allá de de inversiones concretas” , y ha reclamado “el desdoblamiento de la carretera de la Misericordia , que es una obra prioritaria para la movilidad y acceso a la ciudad y que hace años que estamos pidiendo y no llega ” .

Finalmente la Diputada ha explicado que “comparando los presupuestos con otras poblaciones como Vila-seca , nos gustaría que hubieran apostado mucho más por Reus “, ha insistido en ” el agravio que tenemos con inversiones que se hacen en Barcelona” y ha recordado que ” si los presupuestos no se cumplen , son papel mojado”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!