27 noviembre, 2013

Alicia Alegret: “El pressupost de la Generalitat ha de tenir un major impacte en la ciutat de Reus”El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya ha presentat un total de 335 esmenes a l’articulat del Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. Entre elles n’hi ha sis de relatives a la ciutat de Reus i sol·licitant una major inversió per la ciutat en matèries com l’educació, la cultura o les infraestructures del territori.

Tal i com ha explicat la Diputada Popular i Primera Tinent d’Alcalde de la ciutat, Alicia Alegret: “Cal que els pressupostos de la Generalitat tinguin una major impacte positiu en el territori i que el pressupost atengui a les necessitats reals de la ciutat. Són conscients que la situació requereix austeritat pressupostària a tots els nivells però també creiem que cal demanar a la Generalitat que dediqui els recursos dels quals disposa a treballar per donar solució a reivindicacions històriques i molt necessàries per la ciutat com la Carretera de Misericòrdia el CAPI Marià Fortuny o el Teatre Fortuny”

Alicia Alegret

Alicia Alegret

En aquesta línia el Partit Popular ha presentat les següents esmenes en relació a la capital del Baix Camp:

- Que el Govern dins les previsions pressupostàries per l’any 2014, realitzi els plans comunitaris del barri Gaudí i del barri Sant Josep Obrer de Reus.

Tant el barri Gaudí com el barri Sant Josep Obrer tenen en funcionament plans comunitaris des de l’any 2000. Aquests dos plans són fruit del treball conjunt del veïnat, les administracions públiques –ajuntament i Generalitat- i les entitats. D’aquesta iniciativa se’n beneficien unes 9.000 persones, tot i que activament, hi participen centenars de veïns i una vintena d’entitats.

En els darrers anys, el pressupost que la Generalitat ha destinat als Plans Comunitaris de Reus ha anat minvant obligant a eliminar determinats programes i actuacions o a finançar-los des del pressupost municipal. Caldria dotar pressupostàriament els plans comunitaris de la ciutat atenent a la tasca que s’hi realitza des de la Regidoria de Convivència i Immigració.

- Que el Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2014, realitzin les obres de millora a la carretera TV-3141 de Misericòrdia a Reus

Aquesta esmena es presenta en la línia de la proposta de resolució aprovada el dia 13 de novembre a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament on s’insta a la Generalitat a arreglar la via “amb la incorporació dels elements necessaris de millorar de la seguretat d’acord amb el seu trànsit i la normativa vigent”, caldria ara presentar una esmena per tal que es dotessin pressupostàriament aquestes actuacions.

- Que el Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2014, netegi les rieres i barrancs de la ciutat de Reus.

- Que el Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2014, millori el funcionament de les depuradores del terme municipal de Reus

És necessari destinar una partida pressupostària a la neteja de rieres i barrancs de la ciutat de Reus així com al bon funcionament de les depuradores que hi ha instal·lades en el terme municipal de la ciutat. El cost d’aquesta neteja i treballs de millora correspon a l’ACA i quan, per raons d’urgència o especial necessitat, s’han de fer subsidiàriament per part del consistori, el cost reverteix a les finances municipals de l’ajuntament.

- Que el Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2014, posi en funcionament la residència pública Marià Fortuny de Reus

El Departament de Benestar Social i Família va anunciar al mes d’octubre que no obriria la residència pública Marià fortuny, equipada des de fa temps a la ciutat de Reus i sense funcionament. Fa ja temps que s’estan incomplint els terminis donats inicialment respecte a la residència reusenca. Donat que hi ha les instal.lacions equipades caldria dotar pressupostàriament i calendaritzar la posada en funcionament d’aquesta residència o informar de l’ús que s’hi donarà i pressupostar les actuacions que calguin al respecte.

- Que el Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2014, faci una aportació econòmica al Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va deixar de formar part el passat mes d’abril de 2013 de la gestió del Consorci del Teatre Fortuny de Reus, paraigües sota el qual s’agrupen el Centre d’Arts Escèniques (CAER), el Teatre Fortuny i el Festival Trapezi. L’entitat està des de llavors està gestionada per la Diputació de tarragona i l’Ajuntament de Reus però la Generalitat es va comprometre a mantenir la mateixa aportació econòmica al Consorci que la que va fer el 2013. Així doncs, l’esmena té dues vessants:

- Per una banda, garantir aquesta aportació econòmica en el pressupost de 2014.

- Per l’altra demanar una aportació econòmica afegida de cara a millores urgents i necessàries a nivell tècnic per a les instal·lacions del Teatre Fortuny (cortinatges, barres electrificades, millora de la il·luminació i millores tècniques en general)

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!