16 octubre, 2013

Dolors Compte: “la població estrangera que viu i treballa a Reus ha de tenir els mateixos drets però també les mateixes obligacions que les persones d’aquí”La Comissió especial per al tractament de polítiques d’immigració s’ha reunit aquesta setmana per tal d’analitzar les dades sobre la situació actual de la immigració a la ciutat en relació al padró, la situació laboral i l’escolarització, així com del Servei d’Atenció a l’Immigrant.

Reus compta amb una població de 106.859 persones, segons dades del padró de principis de juliol. La població estrangera de Reus suposa un 18% del total, amb 19.250 persones.

Respecte les dades que es van tractar en la darrera comissió, celebrada fa un any, la població estrangera ha disminuït de manera important. En el seu conjunt, la població de Reus ha disminuït en 1.225 persones. Aquest descens és conseqüència de la disminució de la població estrangera en 1.582 persones —que suposa una reducció del 7,6%—, mentre que la població de nacionalitat espanyola ha augmentat en 357 persones.

Des de 2009, la població estrangera a Reus ha disminuït un 13%.

Dolors Compte, regidora de Convivència i Immigració, afirma que: “Des de la regidoria de Convivència i Immigració continuem treballant perque la població extrangera que viu i treballa a Reus tingui els mateixos drets però també les mateixes obligacions que les persones autòctones. Les tasques de mediació i d’integració que realitzem des de l’Ajuntament van en la línia que les persones de fora que viuen a la ciutat, s’integrin a les dinàmiques i costums d’aquí i tots plegats poguem conviure cívicament i amb bona entesa”.

Dolors Compte, regidora de convivència i immigració de Reus

Dolors Compte, regidora de convivència i immigració de Reus

Atur
Pel que fa a l’atur registrat al mes d’agost, a la ciutat hi ha 9.857 persones en situació d’atur, de les quals 2.436 (el 24,7%) són estrangers. Per àmbits geogràfics, els col·lectius amb més atur són d’orígen espanyol, seguits dels del Magreb, de la resta d’Europa, d’Amèrica Llatina, de la resta d’Àfrica i d’Àsia.

Escolarització
En relació a l’escolarització, la població estrangera representa el 22% de tot l’alumnat de primària de la ciutat i el 21% de la població de secundària. Pel que fa a primària, els alumnes estrangers suposen el 29% del total d’alumnes dels centres públics i l’10% dels de la concertada. Mentre que, pel que fa a secundària, els alumnes estrangers suposen el 28% del total d’alumnes dels centres públics i el 9% de la concertada.

Els nous requisits fixats en les bases de la convocatòria i la nova realitat econòmica han fet variar la distribució de les beques de menjador escolar en els darrers cursos. Així, la població d’origen espanyol suposava el 80% dels beneficiaris el curs 2010-2011; el 83%, el curs 2011-12; i ara, el 79% el curs 2012-2013.

Informes adequació familiar
Pel que fa als informes d’adequació d’habitatge, aquest 2013 s’han realitzat 90 informes per reagrupament familiar (que afecten a 134 persones), quan l’any 2012 se’n van realitzar 103 (que van afectar a 152 persones). Les dades de 2012 són una extrapolació a 12 mesos tenint en compte les dades dels primer 6 mesos de l’any.

Servei d’Atenció a l’Immigrant 
El SAI és un servei municipal, que existeix des de l’any 2002, i que ofereix suport en temes d’assessorament i orientació en matèria de legislació d’estrangeria. Aquest servei el presta l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus des de l’any 2009.

L’any 2012 s’han atès 2.912 consultes, el que representa una mitjana d’unes 242 consultes mensuals.

Els principals motius de les demandes del servei, per aquest ordre són: autoritzacions de residència 1.896 consultes, arrelament social 512 consultes, nacionalitzacions 232, reagrupament familiar 190, consultes laborals 69, i retorn voluntari 13.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!