21 agosto, 2013

Cori Bonfill, regidora de Família i Gent Gran de Reus: “Les activitats dels casals de Reus fan que la gent gran se senti implicada i activa” El nombre de socis dels Casals Municipals de la Gent Gran, uns equipaments que depenen de la regidoria de Família i Gent Gran, ha anat augmentant de forma considerable en els darrers anys. Si s’observen les altes dels socis des de l’1 d’octubre de 2011 fins al 30 de juny de 2013, el nombre de socis ha augmentat en 292 persones. El nombre d’usuaris d’aquests equipaments acostuma a ser una mica més elevat que el nombre de socis existents, ja que s’hi sumen les parelles de socis i els socis temporals.

Per districtes, l’augment de socis ha estat el següent:

Altes de socis dels Casals Municipals de la Gent Gran (de l’1/10/2011 al 30/06/2013):

  • Districte II, zona de Ponent: 92
  • Districte III, barri Gaudí i rodalies: 47
  • Districte IV, Mas Abelló: 39
  • Districte V, zona sud de la ciutat: 95
  • Districte V, Sant Bernat Calbó: 19
  • Total: 292

La regidora de Família i Gent Gran, Misericòrdia Bonfill, valora molt positivament aquest creixement de socis dels Casals Municipals de la Gent Gran: «Hem acomplert un dels objectius de la regidoria: augmentar el nombre de socis dels casals. Un creixement propiciat pel fet de facilitar la participació dels socis, sobretot a l’hora d’organitzar activitats, com balls o tallers de memòria, per exemple, ja que això fa que la gent gran se senti implicada i activa i aquesta vitalitat atrau altres persones a apropar-se a aquests equipaments».

Cori Bonfill, regidora de Família i Gent Gran de Reus

Cori Bonfill, regidora de Família i Gent Gran de Reus

Amb motiu de la crisi econòmica que ha limitat el pressupost municipal d’aquests equipaments, les juntes de socis d’alguns Casals Municipals de la Gent Gran organitzen activitats de manera voluntària, com classes de català i tallers de memòria, entre altres. Precisament han estat els casals més actius en aquest aspecte, com el del Districte II i V, els que han tingut un creixement més gran del número de socis.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!