22 agosto, 2013

Balanç de les més de 40 actuacions realitzades aquest 2013 en barrancs, camins, solars i rieres de ReusTal i com ha explicat aquest matí el regidor de Medi Ambient de Reus, Marcos Massó: “Hem realitzat durant el primer semestre de 2013 un pla de manteniment i millora de camins, barrancs, rieres i sòl no urbanitzat, en el qual s’ha prioritzat la prevenció de situacions de perill per la seguretat de les persones usuàries i el fet d’evitar molèsties a la població. Només el manteniment de camins ha permès desbrossar 70 Km de vials (més de la meitat dels camins del terme) i l’extracció de més de 14.340 Kg d’esporga de branques que envaïen el camí. Entre les accions de millora destaca la restitució del camí de les Monges després de més d’un any tallat al trànsit”.

Una gran part de les accions realitzades, com ara el desbrossat de camins, la senyalització i els petits arranjaments, han estat portades a terme per la brigada de Medi Natural de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, integrada per dos professionals, un tractor pala i un camió de caixa oberta. Aquesta brigada en algunes intervencions rep el reforç de dos tècnics més. Les tasques es desenvolupen principalment en camins i sòl no urbanitzat, que inclou tant el no urbanitzable com l’urbanitzable no construït.

El regidor de Medi Ambient, Marcos Massó, ha estat avui al Camí de les Monges, que es reobre després d'un any tancat al trànsit

El regidor de Medi Ambient, Marcos Massó, ha estat avui al Camí de les Monges, que es reobre després d’un any tancat al trànsit

Accions realitzades

 • Desbrossat de 70 Km de vials (més de la meitat dels camins del terme)
 • Extracció de més de 14.340 Kg d’esporga de branques que envaïen el camí.
 • Extracció i retirada de 27.480 Kg de terres i runes de barrancs i rieres
 • Retirada de més de 20.000 kg de mobles i runes del terme de Reus
 • Retirada de 300 pneumàtics
 • Extracció de 8.000 kg de runa de diversos solars

Accions en camins

 • Restitució del camí de les Monges,
 • Camí de Blancafort
 • Mas del Guardià
 • Camí de la Pedra Estela amb el Barri Montserrat
 • Bellissens
 • Aixemoreres
 • Pedrera del Còbic
 • Mas de la Sena
 • Camí de Riudoms a Vilaseca
 • Roquís
 • Camí dels Morts
 • Camí del Rubió
 • Camí de la carretera Vella de Salou

Accions en rieres i barrancs

 • Neteja i desbrossat de la riera del Molinet
 • Neteja i desbrossat del barranc de la Mina (urbanització Sol i Vista)
 • Neteja i desbrossat del barranc de la Blanca (urbanització Pelayo)
 • Neteja i desbrossat del barranc de l’Escorial (barri Montserrat)
 • Canalització de la mina d’aigua del barri Gaudí
 • Millores de guals de riera o barrancs que creuen camins principals i d’altres passos complicats.

Accions en solars

 • Accions preventives i extraccions de runes en diversos punts:
 • Carrer Roger de Llúria
 • Carrer Mas Tallapedra
 • Carrer França i carrer Suècia (urbanització Blancafort)
 • Així com altres accions de neteja subsidiària.

Accions en curs i previstes

 • Conveni per realitzar les obres del camí de la Pedrera del Còbic
 • Retirada de residus sòlids urbans dels ponts dels barrancs i rieres per preveure dificultats en cas de fortes pluges.
 • Repàs de la senyalització de la zona de seguretat de caça del terme de Reus
 • Continuació del desbrossat de camins al terme.
 • Nova contracta d’arranjament ordinari de camins, amb un import de 20.000 Euros
 • Arranjament del Camí d’Aixemoreres. (Consell Comarcal)
 • Arranjament del Camí de la Canonja a Vilaseca (Consell Comarcal)
 • Treballs de desbrossat del Barranc de la Mina (barri Gaudí) i treballs de millora del pas per sota del ferrocarril
 • Treballs de desbrossat del barranc de les Alzines al Burgar.
 • Arranjament del ferm del camí de Mas de Tàpies (urbanització Blancafort)
 • Senyalització dels camins d’enllaç realitzats per al pas del Tren d’Alta Velocitat (Ministeri de Foment)
 • Arranjament de l’escullera del barranc de Mascalbó, (CORSA)
 • Barranc del Cementiri (Agència Catalana de l’Aigua)

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!