17 julio, 2013

Alicia Alegret: “El suport a les Cases Regionals hauria d’estar inclòs en les polítiques culturals de la Generalitat”La diputada del Partit Popular, Alicia Alegret, ha plantejat avui, en una interpel·lació en el Ple del Parlament al conseller de Cultura, Ferran Mascarell, la necessitat de definir clarament les línies estratègiques d’actuació, suport i promoció de la cultura de Catalunya “més enllà del discurs independentista que ha esdevingut l’eix de l’acció de govern dels darrers anys”. En aquest sentit, la diputada popular ha preguntat  “per què exclou, les cases regionals de les polítiques culturals del govern de Catalunya?”. “No deixi abandonades les entitats culturals que fomenten la integració i la convivència i que han sabut compaginar el millor de Catalunya i el millor de Galícia, Andalusia, Extremadura, Madrid o Aragó”, ha afegit. “Mentre vostè treballa per un trencament amb la resta d’Espanya i vol utilitzar la cultura per aconseguir-ho, nosaltres volem estendre pons, sumar socialment, culturalment i aconseguir que les persones puguin viure amb normalitat i amb orgull la pertinença a Catalunya i a la resta d’Espanya”, ha assenyalat tot demanant que “sigui el consellers de tots els catalans i no només dels independentistes”.

Alegret, ha recordat a Mascarell que “al principi de legislatura, des del Grup Parlamentari Popular li reclamàvem “menys nació i més gestió”. Un any i mig després, la inactivitat del govern en quant a gestió ha estat una constant com també ho ha estat culpar de tots els mals a Madrid i optar pel discurs de la divisió, de l’independentisme i de l’estat propi”.

D’altra banda, en paraules de la diputada popular,  “no hem tornat a sentir parlar durant tot aquest temps ni del Pla de Museus, ni del Pla d’Equipaments Culturals, ni tant sols de l’Acord Nacional per la Cultura. Tots els projectes que va anunciar a principi de mandat han quedat en paper mullat. Quines respostes ofereix vostè davant les necessitats urgents que li reclama el sector cultural català? No té estratègia, no té full de ruta ni té un projecte realista i adaptat a la situació actual però el que sí té, és un sector cultural decebut i cansat d’esperar les seves decisions”.

En la seva intervenció al Ple del Parlament, Alicia Alegret ha defensat la necessitat d’un nou Pla d’Equipaments Culturals més sensible a les necessitats reals del territori i que inclogui a més els equipaments privats existents. Altres propostes que el Grup Popular ha realitzat de cara a millorar la gestió cultural catalana han estat un impuls a la Llei de Mecenatge i Patrocini de Catalunya, l’establiment de contractes-programa, la creació de “business angels”, incentivar fiscalment el consum cultural o un canvi en el model d’atorgament de subvencions.

Alegret ha conclòs la seva intervenció afirmant que Sr Mascarell, té dues opcions: o passar-se la legislatura criticant el govern de l’Estat i buscant excuses i justificacions permanents a la manca de respostes o prendre decisions i actuar. Torni a posar el focus en allò que li compet, escolti les necessitats del sector cultural i utilitzi el pressupost cultural de la Generalitat per a satisfer-les”.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!