26 junio, 2013

Marcos Massó: “El manteniment de camins del terme de Reus evita desperfectes perillosos per pluja o vent”La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana el treballa d’arranjament del camí del Mas de les Monges, tallat al trànsit de vehicles des de finals de 2012 pel perill que suposava l’esvoranc causat per les pluges i l’erosió de la riera que hi passa a tocar.

L’execució de les obres duraran, aproximadament, una setmana i consistiran en la construcció d’una escullera amb pedres d’entre 1.000 i 1.500 quilos, sanejar l’asfalt deteriorat i formigonar de nou, desviar l’aigua perquè no torni a trencar el camí i finalment atalussar amb terra, compactar i abocar capa de terra vegetal per fer plantació de canya comuna.

El regidor de Medi Ambient, Marcos Massó, afirm que: «Amb les tasques d’arranjament que hem començat aquesta setmana, reobrirem un tram de camí que estava tancat per evitar incidents. A partir d’aquí cal destacar que les tasques d’arranjament i manteniment dels camins del terme de Reus són molt necessàries tant per millorar el pas de vehicles i de persones a peu com per evitar que, davant episodis de fortes pluges o vent, es produeixin desperfectes més greus i perillosos».

El regidor de Medi Ambient de Reus, Marcos Massó, ha supervisat avui els treballs d'arranjament del camí del Mas de les Monges

El regidor de Medi Ambient de Reus, Marcos Massó, ha supervisat avui els treballs d’arranjament del camí del Mas de les Monges

Des de gener de 2012, es va començar a formar un esvoranc entre el camí del Mas de les Monges i el barranc de Mas Calbó. L’esvoranc s’ha anat engrandint, sobretot cada vegada que hi hagut episodis de pluges. El forat va deixar al descobert tubs de la canonada d’impulsió i l’alimentació elèctrica del bombament d’aigües residuals. A finals de 2012 es va optar per tallar el camí definitivament, per evitar el perill que suposava el pas per aquest tram de camí.

Un cop la regidoria de Medi Ambient ha iniciat els treballs tant bon punt ha obtingut el permís necessari de l’Agència Catalana de l’Aigua per executar les obres a tocar de la riera, i s’ha disposat de la partida pressupostària necessària.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!